Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Södra stambanan tar form

Järnvägstrafiken ska flyttas till två nybyggda spår. Visionsbild: Inhouse Tech
Järnvägstrafiken ska flyttas till två nybyggda spår. Visionsbild: Inhouse Tech
Publicerad av
Peter Höök - 29 maj 2019

Byggnationen på sträckan Flackarp-Arlöv pågår för fullt och flera av konstruktionerna som Inhouse Tech har konstruerat i projektet börjar ta form. Hösten 2017 drog projektet igång där Trafikverket gör en enorm satsning för att öka kapaciteten och minska trafikstörningen på den 8 kilometer långa sträckan mellan Arlöv, norr om Malmö och Flackarp, söder om Lund, genom att öka från två spår till fyra. Sträckan beräknas vara i full drift 2024.

Nästa stora skede i projektet innebär att järnvägstrafiken ska flyttas till två nybyggda spår som delvis är temporära. Detta innebär att två av broarna, som Inhouse Tech konstruerat, byggs i två etapper, där den första etappen belastas med järnvägstrafik innan den andra etappen byggs. I projektet används just nu även två temporära fackverksbroar där Inhouse Tech har konstruerat landfästen och gjort lanseringsbeskrivning för den ena.

Inhouse Techs uppdrag omfattar konstruktion av sex broar, varav två utgör delar av stationerna i Burlöv och Hjärup, samt totalt cirka 2 kilometer stödmur. 

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...