Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Workshop om ekonomisk skada för tågoperatörer

Ny järnvägstrafiklag. Foto: Stefan NIlsson
Ny järnvägstrafiklag. Foto: Stefan NIlsson
Publicerad av
Peter Höök - 28 maj 2019

I juni håller Tradfikverket workshops i Stockholm och Malmö som riktar sig till tågoperatörer inom persontrafik. Målet är att operatörerna ska få bättre förutsättningar att ansöka om ekonomisk skada och förstå den nya järnvägstrafiklagen.

Den 1 juli 2018 trädde en ny järnvägstrafikslag i kraft, som gav branschen möjlighet att söka ersättning för kostnader som uppstått på grund av händelser som Trafikverket ansvarar för. Under workshopen får deltagarna information om historik och lagkrav, och kunskap om hur Trafikverket jobbar med de anspråk som järnvägsföretagen skickar in.

Workshopen har två olika målgrupper, dels chefer och personer i ledande funktion, dels handläggare som arbetar med ekonomisk skada. Det kommer att vara två separata grupper med olika inriktning under dagen.

För chefer och personer i ledande funktion är målsättningen att de ska få diskutera ekonomisk skada i ett övergripande perspektiv, sett till utmaningar och möjligheter. Trafikverket berättar om sin tolkning och hantering och skapa en bild av branschens syn på ekonomisk skada. ekonomisk skada i ett övergripande perspektiv, sett till utmaningar och möjligheter. Trafikverket  presenterar huvuddragen i det nystartade projektet för ekonomisk skada och i vilka delar som branschen kan bidra med kunskap och inspel.

För handläggare är målsättningen att de, genom exempel, ska få veta vilken information som krävs vid ansökan. Trafikverket berättar hur ansökningsblanketten ska fyllas i, vilka krav på information som finns och hur man använder informationen. Det kommer också att finnas utrymme för diskussion.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...