Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Lunds spårväg dyrare än planerat

Så kommer Lund växa i anslutning till spårvägen på linjen Lund C - ESS. Karta: Lunds kommun
Så kommer Lund växa i anslutning till spårvägen på linjen Lund C - ESS. Karta: Lunds kommun
Publicerad av
Peter Höök - 28 maj 2019

Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar. Det konstaterar den utredning om avtalen i spårvägsprojektet som nu är gjord.

De avtal som Lunds kommun har gjort med Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd i samband med spårvägsprojektet har granskats av en extern konsult. Det var efter att kommunstyrelsens arbetsutskott i början av mars i år fick ta del av en ny prognos som en så kallad ”second opinion” beställdes. Efter en direktupphandling fick konsulten Sven Landelius uppdraget att genomföra utredningen. Parallellt har ännu en ekonomisk prognos tagits fram, som även den visar att projektets kostnader ökar ytterligare.

– Vi ser mycket allvarligt på att slutkostnadsprognosen pekar på att spårvägen blir dyrare. Det är inte acceptabelt, även om det här är ett komplext projekt som drabbats av många oväntade störningar och hinder, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

I utredningen ges en rad rekommendationer, däribland att projektet nu bör genomföra en noggrann kontroll av de kostnader som Skanska redovisar som verifierad självkostnad. Det är ett arbete som spårvägsprojektet redan inlett.

– Mycket allvarligt att Skanska flera gånger missbedömt slutkostnaderna för spårvägen. Vi fingranskar nu alla avtal och slutförhandlar med entreprenörerna så att extrakostnader utöver budget betalas av rätt instans, säger Jan Annerstedt (FNL), tekniska nämndens ordförande.

Utredningen poängterar också att projektet, trots sin komplexitet och många störningar, endast försenats med tre månader. Fokus för entreprenören har varit att ta hand om och lösa de hinder som uppstått så snart som möjligt, snarare än på den noggranna kostnadsstyrning som avtalats.

– Den externa utredning som gjorts är väl genomförd. Utredningen konstaterar att målet med en kostnadsstyrning utan överraskningar inte har lyckats hållas. Konsekvenserna för Lunds kommun har blivit förlorade möjligheter att proaktivt kunna påverka slutkostnaden genom att minska kostnader i andra delar av projektet, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...