Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Green Cargo och SSAB i säkerhetssamarbete

Samarbete för att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet Foto: Green Cargo
Samarbete för att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet Foto: Green Cargo
Publicerad av
Peter Höök - 27 maj 2019

Tillsammans med SSAB i Borlänge har Green Cargo startat upp ett samarbete för att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inne på SSAB´s verksamhetsområde. Och det är genom samarbete, gemensamt ägandeskap och ansvar det ska ske. Bakgrunden är flera allvarliga incidenter mellan tåg och truck, men även mellan tåg och andra trafikanter på SSAB´s verksområde i Borlänge.

– Hittills har ingen allvarlig händelse inträffat, men det skulle kunna göra det och då kan det gå väldigt illa. Det vill vi absolut inte ska hända och därför satte vi i ledningen oss ner med Green Cargos ledning i vintras för att diskutera vad och hur vi kan göra för att det inte ska ske, men också för att förbättra vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Ingen ska komma till skada på jobbet, utan alla ska återvända hem lika friska som de var när de kom till arbetet, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB Borlänge.

– Säkerhetsarbetet är en av de viktigaste hörnstenarna i vår värdegrund och ingår som en självklar del i våra värderingar. Därför ser vi inom Green Cargo det som självklart och nödvändigt att samarbeta för en kontinuerligt bättre arbetsmiljö, säger Markus Gardbring, chef för Operations inom Green Cargo.

Resultatet av mötet mellan Green Cargo´s och SSAB´s ledningar blev ett antal aktiviteter som bygger på samarbete, gemensamt ägandeskap och ansvar. En åtgärd är att Green Cargo´s och SSAB´s personal tillsammans identifierar risker och gör riskbedömningar med fokus på arbetssätt.

– En nyckel för att det ska lyckas är att vi gör det riskbedömningar tillsammans, att vi som bolag har samma bild och uppfattning om hur det ser ut och vad vi måste göra, säger Mia Eriksson.

För att kunna följa upp de avvikelser som kommer har man beslutat att införa gemensamma veckomöten där Green Cargo och SSAB tillsammans går genom avvikelser som är kopplade till arbetsmiljö och säkerhet. Här handlar det om att säkerställa att man har möjlighet att hantera de gemensamma frågorna.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...