Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Utför grundförstärkningsarbeten kring Olskroken

Spåren vid Olskroken riktas i höjd- och sidled. Foto: Trafikverket
Spåren vid Olskroken riktas i höjd- och sidled. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 27 maj 2019

Med start den 1 juni kommer Trafikverket att utföra grundförstärkningsarbeten och spårriktning i området kring Olskroken, väster om Röde orm. För att få till en planskild anslutning vid Olskroken ska Trafikverket bygga sex nya järnvägsbroar. Att få en ny bro på plats kräver förberedelser, bland annat måste marken grundförstärkas. Marken förstärks med hjälp av betongpålning, stålpålning eller kc-pålning.

Spårriktning är en typ av arbete som Trafikverket utför regelbundet. Olskroken är en hårt belastad knutpunkt och all järnvägstrafik som går här sliter på järnvägen. Till och från måste därför spåren riktas i höjd- och sidled, bland annat för att kompensera för sättningar.

Grundförstärkning och spårriktning är arbeten som upphov till buller och som kan komma att påverka de som bor i området. Trafikverket försöker lägga så mycket vi kan av arbetena på dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår och för att inte störa den omfattande tågtrafiken som dagtid går genom Olskroken, behöver man ibland arbeta på tider då spåren inte är trafikerade. Därför sker vissa av våra grundförstärkande arbeten på natten. 

Annons

Annons

Annons