Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Ryska RDZ forcerar elektrifieringen av järnvägen

Produktion av Lastochka. Ryska tågflottan ökar också genom rekvirering av fler tåg av typ Lastochka, en samproduktion av Siemens och Sinara, från 183 till 270 år 2021. Foto: Statliga ryska järnvägsoperatören, RDZ,
Produktion av Lastochka. Ryska tågflottan ökar också genom rekvirering av fler tåg av typ Lastochka, en samproduktion av Siemens och Sinara, från 183 till 270 år 2021. Foto: Statliga ryska järnvägsoperatören, RDZ,
Publicerad av
Markku Björkman - 14 maj 2019

Statliga ryska järnvägsoperatören, RDZ, meddelade den 14 maj att bolaget planerar att öka användningen av eluttag och elektrisk drift.

Bolaget säger att det ger avsevärda miljömässiga fördelar jämfört med användningen av diesel- eller väg- och flygtransporter.

RZD sade att en komplett elektrifiering av dess mest använda linjer blir en strategisk prioritet.

Mer än hälften av landets 85 500 kilometer långa järnvägsnät är för närvarande elektrifierat och drygt 85 procent av alla passagerartransporter i Ryssland genomförs längs elektrifierade linjer.

Det finns trots allt en ökande efterfrågan på elektrifierade resor mellan storstadscentra och omgivande regioner. Därför anser RZD att fler elektrifierade linjer och beställningar av adekvat rullande materiel erbjuder "den bästa kombinationen ifråga om transporter och prisnivå. Därmed öppnas möjlighet att locka fler passagerare över från bilar och bussar till spårbundna transportslag.”

RZD planerar att köpa nästan 1 000 nya elektriska lokomotiv under de närmaste tre åren till en kostnad av 2 miljarder euro.