Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Sträckan Umeå-Dåva på Norrbotniabanan får klartecken

Publicerad av
Peter Höök - 10 maj 2019

Nu har hela järnvägsplanen för Norrbotniabanans sträcka Umeå-Dåva fått laga kraft. I höstas avslog regeringen de överklaganden som inkom för sträckan Umeå-Dåva. Järnvägsplanen fick laga kraft till största del men några delar upphävdes då regeringen inte ansåg att Trafikverket kunde ta angiven mark i anspråk för att bygga vallar som inte utgjorde bullerskydd.

Trafikverket har omarbetat järnvägsplanen som fastställts. Inga överklagningar inkom, vilket innebär att hela sträckan Umeå-Dåva fått laga kraft den 9 maj 2019.

– För Trafikverket och projektet är det mycket glädjande att hela sträckan Umeå-Dåva fått laga kraft. Beslutet innebär att vi nu kan starta processen med att förvärva och tillträda den mark som behövs för bygget av järnvägen, säger Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.

Annons

Annons

Annons