Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Tredje förslag presenterat om chilensk höghastighetslinje

Chilenskt tåg vid staden Alameda. Foto: Flickr, kredit: Hive Mind
Chilenskt tåg vid staden Alameda. Foto: Flickr, kredit: Hive Mind
Publicerad av
Markku Björkman - 09 maj 2019

Konsortiet Iniciativas Privadas (IP), som består av det chilenska logistikföretaget Agunsa, Fomento de Construcciones y Contratas, ett mexikanskt byggföretag, och spanska Talgo har lagt fram ett förslag om byggandet av en ny höghastighetssträcka mellan den chilenska huvudstaden Santiago och hamnstaden Valparaíso.

Det rör sig om ett tilläggsförslag som kompletterar en tidigare plan presenterad av statliga chilenska järnvägsoperatören, EFE och konsortiet Tren Santiago Valparaíso (TSV).

Sträckan, som föreslogs av IP skulle byggas nordligare än den som har lanserats av TSV: s, som skulle gå genom det miljömässigt känsliga La Dormida-passet i ett kustnära bergsområde och som omfattar en 16 kilometer lång tunnel. Linjen skulle bli ungefär lika lång som den befintliga 116 kilometer långa motorvägen, som följer kustremsan.

Projektet förväntas kosta ungefär 1,4 miljarder dollar, vilket är väsentligt mindre än ett liknande förslag från EFE från år 2006. Beloppet var prissatt till 4 miljarder dollar inklusive skatter och beredskap.

Förslaget om TSV-projektet kostade ursprungligen 1,6 miljarder dollar, men höjdes senare till 2,4 miljarder dollar, när det skapades en ny godsjärnväg till hamnen i San Antonio söder om Valparaíso, som nu hanterar betydligt större mängder gods än Valparaíso.

Gods som passerar genom San Antonios hamn förväntas öka i framtiden, eftersom regeringen avser att utvidga hamnen. IP argumenterar att järnvägstransporter mellan Santiago och San Antonio kommer att skötas på ett adekvat sätt genom flera separata projekt så som har föreslagits av EFE.

Både IP och TSV säger att deras projekt inte kommer att kräva någon statsfinansiering.

 

 

 

Annons

Annons

Annons