Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

DB planerar ökad turtäthet mellan Hamburg och Berlin

Enligt planerna som DB:s vd Richard Lutz presenterade vid förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, BMVI:s järnvägstoppmöte i Berlin, kommer sex nya Hamburg-Berlin ICE- avgångar att införas i varje riktning. Foto: Creative Commons, kredit: holzijue
Enligt planerna som DB:s vd Richard Lutz presenterade vid förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, BMVI:s järnvägstoppmöte i Berlin, kommer sex nya Hamburg-Berlin ICE- avgångar att införas i varje riktning. Foto: Creative Commons, kredit: holzijue
Publicerad av
Markku Björkman - 09 maj 2019

Tyska tågoperatören Deutsche Bahns VD Richard Lutz tillkännagav den 7 maj att koncernen kommer att lansera sex nya avgångar varje halvtimme på linjen Hamburg-Berlin i december 2021 och en 20 procents ökning av antalet sittplatser.

Sträckan Hamburg – Berlin, som är en av de mest trafikerade långdistanslinjerna i Tyskland, utnyttjas av cirka 17 000 passagerare om dagen. Passagerarantalet ökade från 4,5 miljoner år 2014 till 6,1 miljoner i 2018.

Detta kompletterar de befintliga EuroCity-linjerna Hamburg-Berlin-Halle, Leipzig-München ICE och Hamburg - Berlin - Prag.

Därigenom ökar det totala antalet tågavgångar, som förbinder de två städerna, till 30 per dag i varje riktning.

Sittplatskapaciteten ökar från 30 000 per dag enligt den aktuella tidtabellen till 36 000 från och med december 2021.

DB säger att koncernen förhandlar för närvarande med regionala transportmyndigheter i delstaten Schleswig-Holstein (Nah.SH), Mecklenburg-Vorpommern (VMV) och Berlin (VBB) om att optimera tidtabellerna i syfte att kunna sörja för utökad långdistansservice.

DB säger att den ökade turtätheten stämmer överens med det så kallade Deutschland- tempot, som ådagalägger regelbunden intervallservice i hela landet.

Annons

Annons

Annons