Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Forskar kring järnvägens punktlighet

Forskning leder till ökad punktlighet för järnvägen. Foto: Trafikverket
Forskning leder till ökad punktlighet för järnvägen. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 07 maj 2019

För att ge järnvägsbranschen bättre förutsättningar att styra punktlighetsarbetet initierades forskningsprojektet Nypunkt. I projektets slutrapport lyfts tolv indikatorer fram för att säkerställa att prioriterade initiativ leder till bättre punktlighet.

Forskningsprojektet Nypunkt har hållit sin egen tidtabell och levererade i slutet av april en slutrapport där 12 indikatorer som täcker stora delar av TTT:s verksamhet lyfts fram. Slutsatsen är att planering och styrning av tåg- och banarbeten är det område som har störst påverkan på punktligheten.

– Både Trafikverkets och järnvägsföretagens planering är komplex när man som idag har relativt stora problem med banfel, tågfel och obehöriga i spår. Vår slutsats är därför att störningstimmar fortsatt är den indikator som bäst visar den övergripande problembilden. Däremot föreslår vi 12 nya indikatorer för att skapa bättre möjlighet att fånga upp att effekterna av pågående och planerade åtgärder berättar Ida Kristoffersson från VTI som utfört studien.

Beställare har varit TTT:s styrgruppsordförande Ann-Sofi Granberg.

– Det finns ett stort värde för branschen att nu få tillgång till mer detaljerade mått för att säkerställa att de åtgärder vi gemensamt prioriterar inom TTT också leder till ökad punktlighet. Jag ser också positivt på att vi även får mått som fångar resenärsperspektivet, de blir ett bra komplement till vårt pågående arbete för en förbättrad trafikinformation berättar Ann-Sofi.

Bland de nya måtten kan nämnas godstågs avgångspunktlighet vid särskilt viktiga bangårdar, kanalpunktligheten för kritiska bansträckor samt tidsåtgång för att göra en bana trafikklar efter fordonsfel eller vissa fel i infrastrukturen.

– Vissa av Nypunkts föreslagna indikatorer går att följa upp med automatik, medan andra kräver betydligt mer arbete. Det gör att införandet av de nya indikatorerna kommer ske etappvis avslutar Ann-Sofi Granberg.

Annons

Annons

Annons