Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Modernisering av Rigas spårvägsnät har stoppats

Lettisk Tatra-spårvagn model äldre. Foto: Wikipedia,kredit: Dezidor
Lettisk Tatra-spårvagn model äldre. Foto: Wikipedia,kredit: Dezidor
Publicerad av
Markku Björkman - 07 maj 2019

Lettlands centralfinansierings- och upphandlingsbyrå CFCA bekräftade den 2 maj att myndigheten kommer att säga upp ett kontrakt som tilldelats av Riga Transport (RS) för ett EU-finansierat projekt angående modernisering och förlängning av stadens spårvagnsnät.

Den totala kostnaden för projektet är 97,4 miljoner euro. Beloppet innehåller 65,7 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

I december 2018 avbröt CFCA utbetalningen av EU- pengar till projektet i samband med en undersökning av påstådd korruption vid RS.

CFCA säger att beslutet att säga upp avtalet baseras på information som lämnades av RS om den uppdaterade projektplanen och som presenteras i en rapport från revisorn Ernst & Young Baltic samt annan information om RS:s verksamhet.

- För att motivera vårt beslut hänvisar vi till de oacceptabelt höga risker som utesluter möjligheten att realisera projektet enligt planen, säger CFCA-direktören Martins Brencis.

- Det är inte längre möjligt att genomföra alla aktiviteter som planeras i projektet, inklusive upphandling, konstruktion, inköp av spårvagnar och så vidare, inom den planerade tidsramen och uppnå det planerade resultatet. Dessutom har företaget fortfarande problem med att organisera och förvalta projektet och det finns misstankar om ytterligare upphandlingsbedrägerier. Vi arbetar efter nolltoleransstrategi när det gäller EU-projekt. Omständigheterna visar tydligt att projektet inte kan genomföras med hjälp av EU-medel, sade Brencis.

CFCA har befogenhet att ensidigt säga upp EU-finansierade kontrakt om det finns bevis för dålig projektledning eller misslyckande med att följa projektets tidsgränser.

CFCA har hittills betalat RS 451 000 euro i form av EU-medel för projektet, vilket måste återbetalas senast den 3 augusti.

Annons

Annons

Annons