Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Esbo stad gav grönt ljus för en ny snabbspårväg

Spår-Jokern, på finska: Raide-Jokeri, blir en 25 km lång tvärgående snabbspårväg i Helsingforsregionen mellan Kägeludden i Esbo stad och Östra centrum i Helsingfors stad. Spår-Jokern ersätter den nuvarande busslinjen 550. Byggarbetena inleds 2019. Foto: Helsingfors Stad
Spår-Jokern, på finska: Raide-Jokeri, blir en 25 km lång tvärgående snabbspårväg i Helsingforsregionen mellan Kägeludden i Esbo stad och Östra centrum i Helsingfors stad. Spår-Jokern ersätter den nuvarande busslinjen 550. Byggarbetena inleds 2019. Foto: Helsingfors Stad
Längs med hela sträckan byggs dubbelspår, med sidbytesplatser med jämna mellanrum, så att till exempel en söndrig spårvagn kan passeras utan trafikstopp. Spår-Jokern kommer antagligen att använda samma spårbredd som Helsingfors spårvägar, 1 000 millimeter. Också 1 435 mm har varit ett alternativ, men man vill gärna att vagnarna och infrastrukturen är möjligast kompatibel med det nuvarande spårvägsnätverket och Artic-vagnarna som används där. Foto: Esbo Stad och H:fors Stad
Längs med hela sträckan byggs dubbelspår, med sidbytesplatser med jämna mellanrum, så att till exempel en söndrig spårvagn kan passeras utan trafikstopp. Spår-Jokern kommer antagligen att använda samma spårbredd som Helsingfors spårvägar, 1 000 millimeter. Också 1 435 mm har varit ett alternativ, men man vill gärna att vagnarna och infrastrukturen är möjligast kompatibel med det nuvarande spårvägsnätverket och Artic-vagnarna som används där. Foto: Esbo Stad och H:fors Stad
Publicerad av
Markku Björkman - 02 maj 2019

De ökade kostnaderna för byggandet av snabbspårvägen Spårjokern väckte nyligen livlig diskussion i finländska staden Esbos stadsfullmäktige. Esbo, som ligger direkt väster om Helsingfors, godkände ändå ökningen i budgeten.

Spårjokerns budget uppgår till 368 miljoner euro. Esbos andel är 118 miljoner euro. I jämförelse med den ursprungliga budgeten har kostnaderna för byggandet av Spårjokern stigit med 93 miljoner euro, vilket är mer än den tidigare budgeten då prisnivån från tidigare beaktas.

- Planen har nu preciserats ytterligare. Jag var tidigare optimistisk när det gällde kostnaderna. Men när vi nu gick igenom det hela märkte vi att det fanns punkter som inte hade utvärderats tillräckligt i det tidigare skedet. Omfattningen av arbetet under jorden har nu klarnat, säger Saarikoski till nyhetssajten Svenska Yle.

Snabbspårvägen från Östra centrum i Helsingfors till Kägeludden i Esbo får 84 miljoner euro av staten. Det är ungefär en tredjedel av kostnaderna.

I Esbo råder ändå enighet om att snabbspårvägen behövs för att öka områdets konkurrenskraft.Spårjokern ska börja byggas under den här regeringsperioden och vara färdig före 2025.

De kommande detaljplanerna för områdena längs Spårjokern skulle möjliggöra bostäder för över 6 000 personer i Helsingfors och över 4 000 personer i Esbo de närmaste åren.

Annons

Annons

Annons