Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

SFP kräver en österbottnisk kustbana för snabbtåg

Järnvägstrafiken är ett i jämförelse miljövänligt alternativ för kollektivtrafik och godstransport. Dess andel av utsläppen för trafik i Finland är, beroende på utsläppet slag, från 0,2 till 1,8 procent. Andelen av energiförbrukningen för trafikändamål är endast 2,5 procent. Foto: VR, Janne Mikkilä, Kuvatoimisto Keksi
Järnvägstrafiken är ett i jämförelse miljövänligt alternativ för kollektivtrafik och godstransport. Dess andel av utsläppen för trafik i Finland är, beroende på utsläppet slag, från 0,2 till 1,8 procent. Andelen av energiförbrukningen för trafikändamål är endast 2,5 procent. Foto: VR, Janne Mikkilä, Kuvatoimisto Keksi
Publicerad av
Markku Björkman - 16 apr 2019

Det finländska Svenska folkpartiet, SFP:s partidag beslutade nyligen i Närpes i Finland, att uppmana partiets framtida ministrar och riksdagsledamöter att bifoga kravet på en kustbana mellan Åbo och Karleby i partiets framtida budget och verksamhetsplaner.

- En sådan järnvägsförbindelse skulle  t.ex. binda ihop Åbo Akademis och yrkeshögskolan Novias verksamhetspunkter i Åbo, Vasa och Jakobstad samt ge invånarna i städerna längs kusten  Björneborg, Kristinestad och Närpes ett klimatvänligt resealternativ.

Och en tvärförbindelse bör planeras från Kustbanan i Sydösterbotten till Parkano, där byte till Helsingforståg avsevärt kunde förkorta restiden till landets huvudstad, skriver SFP i Närpes.

Initiativtagarna till motionen hänvisar till att Europa satsar i ökad utsträckning på snabba tågförbindelser fram till 2025.

Snabbtågen kan nå en hastighet på ca 250 kilometer i timmen och behöver egna spår. Mellan Åbo och Vasa borde en kustbana byggas för snabbtåg via, Björneborg, Kristinestad och Närpes. Senare kan kustbanan dras ända till Karleby.

- Visserligen hör inte västkusten i Finland till de mest tätbefolkade områdena, men det beror till stor del på de urusla förbindelserna t.ex. i Sydösterbotten. Eftersom det varken finns flygfält eller tåg är bussförbindelser den enda kollektivtrafiken, som går genom Sydösterbotten. Det innebär i dagens läge att med bussbyte och väntetider tar en resa Närpes – Helsingfors ca 7 timmar. Det kan jämföras med det betydligt längre avståndet Karleby – Helsingfors, som man kan avverka på ungefär halva den restiden med tåg redan nu. I framtiden kommer snabbtågen att ta upp konkurrensen med flygtrafiken i Europa.   

- Skall hela västkusten i Finland lämnas utan järnväg även denna gång? Frågar motionärerna, som anser att tillgängligheten är a och o för att en region skall ha möjlighet att utvecklas.

Kommunikations- och logistiknätverken utgör grunden för konkurrenskraften i hela landet. Produktionsanläggningar och hamnar, företag och organisationer, medborgare och turister är beroende av dessa.

Huvudtrafiklederna i Österbotten utgörs för närvarande av riksväg 3/E12 och riksväg 8. Riksväg tre går från Vasa via Tammerfors till Helsingfors och fortsätter som Europaväg 12 från Vasa över Kvarken till Sverige och Norge. Riksväg 8 är den främsta trafikleden mellan Västra Finlands hamnar och flygplatser och sträcker sig från Åbo till Uleåborg. För Syd-Österbottens del är riksväg 8 av största betydelse för tillgängligheten. Syd-Österbotten saknar helt järnväg för persontrafik och samtidigt har antalet bussförbindelser till och från Syd-Österbotten reducerats, vilket försämrat tillgängligheten till den Syd-Österbottniska regionen. Försämrad tillgänglighet innebär också försämrade möjligheter till utveckling.

Enligt motionärerna har finansieringen av banhållningen i jämförelse med nivån 2008-2009 minskat i Finland med nästan 50 miljoner euro. Trots att anslagen varit knappa de senaste åren har en viss förbättring av bannätets skick kunnat genomföras. Trafikbegränsningarna har minskat även om begränsningar på 300 kilometer kvarstår på grund av bannätets dåliga skick. De tillfälliga begränsningarna kommer att öka på grund av broars och brobänkars dåliga skick. Av plankorsningarna återstår över 3300 på bannätets trafikerade delar.

Finansieringen av ombyggnaden av bansträckan Seinäjoki-Uleåborg, ett av landets absolut viktigaste logistikförbättringsprojekt, har exempelvis inte getts tillräckliga anslag från ministeriet och risken finns att arbetet måste stoppas emellanåt. Finansiering av bastrafiken måste tryggas för att undvika problem i servicestandarden och trafiksäkerhetsproblem på längre sikt. ​​​​​​​

- En utbyggnad av järnvägen i Österbotten skulle förstärka genomförandet av Finlands långsiktiga målsättningar ifråga om fortsatt uppbyggnad av hela landets järnvägsnät, betonar SFP:s motionärer

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons