Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Lettiskt gaslokomotiv väcker intresse

Lettlands statliga järnvägsbolag LDZ och Riga-baserade DiGAS lanserade detta pilotprojekt för två år sedan, och testningen började under sommaren 2018. LDZ räknar med ytterligare beslut om kommersiell utbyggnad i höst. Foto: LDZ
Lettlands statliga järnvägsbolag LDZ och Riga-baserade DiGAS lanserade detta pilotprojekt för två år sedan, och testningen började under sommaren 2018. LDZ räknar med ytterligare beslut om kommersiell utbyggnad i höst. Foto: LDZ
Lettiska lokomotivets gastankar. Diesel- och gasmotorerna är konstruerade på olika sätt och har olika bränslesystem. Dual-fuelmotorn är en kombination av dessa två. Foto: LDZ
Lettiska lokomotivets gastankar. Diesel- och gasmotorerna är konstruerade på olika sätt och har olika bränslesystem. Dual-fuelmotorn är en kombination av dessa två. Foto: LDZ
Publicerad av
Markku Björkman - 12 apr 2019

Konvertering av ett ČME3-diesellokomotiv till drift med gas (dual fuel) har väckt internationellt intresse.

Företrädare för franska gasleverantören GRDF och staden Lille som nyligen besöke Riga för att se loket in aktion, var speciellt intresserade.

- LDZ har något speciellt som vi bör studera och dra inspiration ifrån, sade

Franck Dhersin, Hauts-de-France regionens vice president för transport i samband med den franska delegationens besök.

Diesel- och gasmotorerna är konstruerade på olika sätt och har olika bränslesystem. Dual-fuelmotorn är en kombination av dessa två. Dieselmotorn har inga tändstift utan använder sig av dieselbränslets självantändning, då cylindertemperaturen når bränslets antändningspunkt.

I gasmotorn krävs det tändstift för att antändning skall ske. I

dual-fuelmotorn använder man dieselbränslets antändningsförmåga, i form av en s.k. pilotlåga till att tända den komprimerade gas/luft blandningen, alltså en kombination av de två bränslesystemen. Verkningsgraden vid de olika teknikerna skiljer sig åt markant när det gäller mängden emissioner.

De inledande testerna och beräkningarna visar att dubbla gasbränslen kan ge årliga besparingar på 31 800 euro, exklusive omställningskostnaden, samtidigt som de uppskattade ekonomiska effekterna av utsläppen halveras.

Eftersom Frankrike planerar att förbjuda dieseldrivna fordon fram till 2025, finns det, enligt Dhersin, ett behov av alternativa bränslen som kan utnyttjas snabbt. Gasens fördel är att det inte krävs några investeringar i elektrifiering.

LDZs president Edvīns Bērziņš berättade att pilotprojektets genomförande var okomplicerat och konvertering, som förväntas betala sig själv inom tre eller fyra år, ger även betydande miljö- och folkhälsovinster.

 

 

Annons

Annons

Annons