Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Höghastighetståg mellan Järna och Linköping blir för dyrt

Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Foto: Trafikverket
Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 04 apr 2019

Trafikverket ska göra en utredning för att se hur den nya stambanan för höghastighetståg mellan Järna och Linköping kan byggas med bibehållen funktion utan att kostnaderna ökar. Skälet är att den nuvarande föreslagna lösningen riskerar att bli för dyr.

– Det är viktigt att Ostlänken kan byggas utan att kostnaderna ökar. I våra fördjupade analyser har det visat sig att den plan som har föreslagits kommer att bli dyrare än tidigare beräkningar. Samtidigt bedömer vi att det finns potential att hålla nere kostnaderna väsentligt genom alternativa tillvägagångssätt, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

Hantering av förorenade massor, svåra geotekniska förutsättningar och tunnlar innebär stora utgiftsposter. Under arbetets gång har detaljkunskaperna ökat om komplexitet och omfattning och hur detta påverkar kostnaderna. Utgångspunkterna för Trafikverket är fortsatt centrala stationslägen, och planering för ett snabbt genomförande av Ostlänken.

– Vi har ett gemensamt intresse med kommuner och andra berörda aktörer att skapa en bra järnväg för framtiden, och kommer under arbetet att ha en nära dialog med berörda parter. Vår utgångspunkt är att hitta en lösning som håller nere kostnaderna utan att äventyra ändamålen med den nya järnvägen, säger Einar Schuch.

Utredningen förväntas vara klar under 2019 och ska utgöra ett underlag för Trafikverkets beslut inför det fortsatta arbetet med färdigställandet av Ostlänken.

Annons

Annons

Annons