Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Hangö-Hyvingebanan är södra Finlands sista järnväg med diesellok

Ett Dm12-dieselmotortåg står vid Hangö järnvägsstation, Finland. Foto. Wikipedia, kredit: Balcer
Ett Dm12-dieselmotortåg står vid Hangö järnvägsstation, Finland. Foto. Wikipedia, kredit: Balcer
Publicerad av
Markku Björkman - 02 apr 2019

Västnyländska politiker, tjänstemän och företagare i Finland har i årtionden lobbat för att Hangö-Hyvingebanan ska elektrifieras. Men hittills har det inte blivit av.

- Det är nu en ödesfråga för regionen att banan blir modern och effektiv, säger Hangö hamns vd Anders Ahlvik, till nyhetssajten Svenska Yle.

Orsaken är att den nuvarande banan inte klarar av varutransporterna till Koverhar hamn. De ökar med 1,5 miljoner ton då hamnoperatören Rauanheimo inleder sin verksamhet hösten 2019.

Hangöbanan var ursprungligen en del av banan mellan Hyvinge och Hangö. Det var den första banan i Finland som bekostades med privata medel. Den färdigställdes år 1873 och finansieringen sköttes av affärsmän från Sankt Petersburg. Man trodde att banan skulle vara lönsam eftersom Hangö hade en hamn som var isfri och därmed möjliggjorde handel även under vintermånaderna. Verksamheten gav dock förluster och banavsnittet övertogs av staten redan år 1875.

Annons

Annons

Annons