Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Finland satsar på nya järnvägsförbindelser och fler avgångar

-  Tågtrafiken i Finland tillgodoser allt bättre de regionala behoven, eftersom landskapen och kommunerna har deltagit i planeringen av trafiken, berättar landets kommunikationsminister Anne Berner. Foto: Finlands Kommunikationsministerium.
- Tågtrafiken i Finland tillgodoser allt bättre de regionala behoven, eftersom landskapen och kommunerna har deltagit i planeringen av trafiken, berättar landets kommunikationsminister Anne Berner. Foto: Finlands Kommunikationsministerium.
Publicerad av
Markku Björkman - 28 mar 2019

Finlands Kommunikationsministeriet (KM) och tågoperatören VR-Group Ab (VR) har träffat avtal om den tågtrafik som bedrivs med stöd av upphandlingsavtal 2020. Det nya avtalet ökar antalet tågavgångar särskilt inom närtrafiken. Regeringens finansutskott förordade avtalet den 28 mars 2019.

Dessutom inleds omfattande regionala pilotförsök inom persontågstrafiken i Kymmenedalen, Birkaland och Södra Österbotten.

Den nya avtalshelheten innebär sammanlagt 34 extra turer inom spårbundna trafiken.

I Kymmenedalen förbättras närtågstrafiken genom satsningar på pendling på morgonen och på eftermiddagen, ett större antal avgångar och finslipade tidtabeller. Mellan Kouvola och Kotka lägger man in ytterligare fyra dagliga avgångar. Dessutom kommer en del tågturer som endast körts på vardagar att köras även under veckoslut.

I Birkaland ökar tågtrafiken tack vare ett helt nytt utbud avgångar mellan Tammerfors och Nokia. Förbindelsesträckan får fjorton dagliga turer som betjänar särskilt pendling till arbete och studier. Utbudet utökas ytterligare med nio turer mellan Toijala och Tammerfors, av vilka fem körs via Tavastehus till eller från Riihimäki. I riktning mot Mänttä-Vilppula ändras tidtabellsupplägget så att det blir möjligt att sätta in två turer till.

I Södra Österbotten utvecklas turutbudet särskilt på avsnittet Seinäjoki–Etseri för att betjäna bland annat pendlare och turister. Förbättringen genomförs med hjälp av ändringar i tidtabellsupplägget, två nya tågavgångar vardagsmorgnar och några extra turer under veckoslut. På det hela taget ökat trafikkapaciteten i den så kallade Haapamäki-triangeln med 24 procentenheter.

I alla tre regionala pilotförsök har man i möjligaste mån även tagit hänsyn till fortsatta förbindelser till andra orter i Finland.

Genom det nya avtalet om upphandling förbättras också förbindelserna bland annat till Lahtis och Kouvola samt från Helsingfors till Helsingfors-Vanda flygplats i synnerhet kvällstid. Bland nyheterna finns också en mycket sen kvällstur från Helsingfors till Tavastehus under veckoslut.

Det nya beslutet om trafik som omfattas av allmän trafikplikt resulterar i trafik under ett utökat antal dagar i veckan på banavsnitten Kokkola–Ylivieska och Kuopio–Kajana. Dessutom ändras tidtabellerna på rutterna för att bättre betjäna bland annat omstigningar.

- Regeringens mål har varit att utveckla tågtrafiken så att den är en fungerande del av den helhet som bildas av den riksomfattande och regionala kollektivtrafiken. Detta är viktigt med tanke på att förbättra samhällets funktionsduglighet och konkurrenskraften och med tanke på att göra vardagen lättare för medborgarna. När vi ökar spårtrafikens andel av alla färdsätt främjar vi hållbara transporter och uppnåendet av de mål som ställts för att minska utsläppen från trafiken, berättar minister Berner.

Transportkapaciteten har utökats efter ett brett samråd med regionerna. KM har strävat efter att öka tågturerna i den mån det är möjligt med beaktande av tillgången till materiel och tillgänglig bankapacitet. För att den överenskomna ökningen av tågtrafiken ska bli verklighet krävs det att nödvändig bankapacitet tilldelas.

Annons

Annons

Annons