Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Renfe godkänner anbud för 211 förortståg

Ett Cercanía-tåg av typ Civia har anlänt till Zaragoza, Spanien. Foto: Wikipedia, kredit: Zarateman
Ett Cercanía-tåg av typ Civia har anlänt till Zaragoza, Spanien. Foto: Wikipedia, kredit: Zarateman
Publicerad av
Markku Björkman - 26 mar 2019

Spanska tågoperatören Renfes styrelse har godkänt ett anbud för ett kontrakt för leverans av 211 högkapacitets-EMU:er för landets pendeltågsnät, så kallade Cercanías 

Cercanias är spanska och betyder förorter eller ytterområden. Det är även beteckningen för de spanska pendeltågsnäten. Cercanías sköter närtrafiken åt det spanska statliga järnvägsbolaget Renfe på 11 olika pendeltågsnät. Det största linjenätet ligger i Barcelona medan det mest trafikerade ligger i Madrid. 

Renfes anbud, som har ett uppskattat värde av 2,73 miljarder euro, inkluderar 15 års underhåll av tågflottan, som utförs av ett joint venture, som skapas mellan Renfe och den vinnande anbudsgivaren.

Ordern kommer att omfatta 176 stycken 100 meter långa pendeltåg, vardera med sittplatser för minst 900 passagerare och 35 stycken 200 meter långa pendeltågsenheter. Kontraktet kommer att omfatta alternativ för ytterligare 96 stycken 100 meter långa tåg och 24 200 meter långa tåg.

Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), Spaniens statliga järnvägsföretag grundades den 24 januari 1941 då landet nationaliserade Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1941), Madrid och Zaragoza, Alicante, MZA, (1856-1941) samt Algarve Compañía del Oeste (1928) och Ferrocarriles Andaluces (1936).

Renfe har idag ett järnvägsnät på 15 000 kilometer. Järnvägsnätet genomgår idag en omfattande expansion. Bland annat byggs linjen mellan Malaga och Fuengirola nu ut till dubbelspår och ska förlängas så att den täcker hela Costa del Sol.

Renfes höghastighetståg heter AVE (Alta Velocidad Española).

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons