Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Bussar ska ersätta Amtraks fjärrtåg i Trumps budgetförslag

Amtraks fjärrtåg banar sin väg genom Arizona. Om Trump får sin vilja igenom kommer dessa fjärrtåg att ersättas av bussar. Foto: Creative Commons, kredit: Inactive account – ID 12019
Amtraks fjärrtåg banar sin väg genom Arizona. Om Trump får sin vilja igenom kommer dessa fjärrtåg att ersättas av bussar. Foto: Creative Commons, kredit: Inactive account – ID 12019
Publicerad av
Markku Björkman - 22 mar 2019

Den nya amerikanska budgeten förväntades inrymma mer finansiering för tågoperatören Amtraks nordöstra järnvägskorridor och för andra projekt, men nu visar det sig att finansieringen inte kommer att täcka det så kallade Gateway-programmet som var tilltänkt att öka kapaciteten mellan Newark, New Jersey och New York City.

En annan järnvägssträcka som hotas av Trump-förslaget är Chicago-Seattle Empire Builder- linjen.

En tidigare flygbolags-VD, Amtraks nuvarande koncernchef, Richard Anderson, har gjort kostnadsbesparingarna till sin prioritet.

Det ursprungliga budgetförslaget för budgetåret 2020, som offentliggjordes av president Donald Trump den 11 mars har som mål en eliminering av statlig finansiering när det gäller Amtraks fjärrtåg.

Nu när budgetens alla detaljer är kända är det uppenbart att den stora förloraren för Vita huset sparkampanj är Amtraks långdistanspassagerare. 

Det handlar om en budgetrelaterad åderlåtning på ungefär 500 miljoner dollar per år. Regeringen föreslår följaktligen att allt ansvar för Amtrak-verksamhet överförs till berörda delstater, med tanke på att de resterande tågen transporterar passagerare på linjer som är på sin höjd 1200 kilometer långa eller därunder.

De befintliga fjärrtågssträckorna ska enligt förslaget ersättas delvis med "robusta stadsbussar" som kommer att levereras av ett konsortium mellan Amtrak och bussoperatörer.

Budgeten förväntas fördela 550 miljoner dollar i form av övergångsbidrag till Amtrak och delstaterna för att garantera järnvägstrafiken inom det ombyggda bannätet, medan ytterligare 936 miljoner dollar i direkta bidrag planeras gå till Amtrak för att stödja tågoperatörens befintliga statsstödda tjänster och för nordöstra korridoren.

Men detta inkluderar inget stöd för de planerade Gateway-tunnlarna mellan New York och New Jersey, vilket enligt den federala regeringen måste finansieras av de två staterna själva.

Som svar på förslaget varnade intresseorganisationen Rail Passengers Association att den föreslagna budgeten i praktiken skulle betyda "slutet för USA:s nationella järnvägsnät".

De föreslagna anslagen innebär en minskning med 23 procent av det beloppet som godkänts av kongressen för Amtrak i FY2019, medan stödet till transportsektorn totalt sett minskas med 21,5 procent.

Annons

Annons

Annons