Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Israel öppnar akademisk väg för nya järnvägsspecialister

Rälsläggning vid Israels snabbtågssträcka A1 som ansluter till Tel-Aviv - Modiin linjen vid Anava-navet. Foto: Israel Railways, kredit. Boaz Levy.
Rälsläggning vid Israels snabbtågssträcka A1 som ansluter till Tel-Aviv - Modiin linjen vid Anava-navet. Foto: Israel Railways, kredit. Boaz Levy.
Publicerad av
Markku Björkman - 20 mar 2019

Massiva utbyggnaden av Israels järnvägs- och tunnelbanenät sätter press på landets mänskliga resurser.

Den första årgången av studenter förväntas kunna registrera sig i maj vid Haifas tekniska universitet Technion. Israels järnvägsoperatör ISR och transportministeriet lanserar avancerade tekniska studier för att utbilda fler järnvägsingenjörer.

Hittills har Israels järnvägssektor kunnat dra nytta av en stor grupp av specialister som har emigrerat till Israel från tidigare Sovjetunionen.

Den här poolen blir nu allt mindre, när många erfarna ingenjörer närmar sig pensionsåldern samtidigt som behovet av fler järnvägsingenjörer stiger.  Parallellt har landet startat åtskilliga större järnvägs- och kollektivtrafikprojekt under de närmaste åren.

Utbildningen vid Technion Institute kommer att vara de första i sitt slag i landet. Studenterna kan ta en civilingenjörsexamen i maskinteknik och en specifik kvalifikation inom spårdesign och - underhåll.

Föreläsningar hålls både av Technions universitetslärare och av personal från Railroad Engineering & Safety Studies från amerikanska Delaware University.

- Nu har vi öppnat en högre akademisk väg för utbildning av fler kompetenta järnvägstekniker, kommenterar Israels transportminister Israel Katz.

Annons

Annons

Annons