Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 22 2019
Senaste Nytt

Forskare: Strategiska intressen styr Kinas finansiering av tågtunnel till Tallinn

Helsingfors–Tallinn-tunneln är tilltänkt att knyta samman den finländska huvudstaden med den estniska.
Tunnelns längd skulle bli mellan 60 och 80 km beroende på vald sträckning, och den skulle därmed vara den längsta tunneln under vatten i världen. Bild: FinEst Bay Area Development
Helsingfors–Tallinn-tunneln är tilltänkt att knyta samman den finländska huvudstaden med den estniska. Tunnelns längd skulle bli mellan 60 och 80 km beroende på vald sträckning, och den skulle därmed vara den längsta tunneln under vatten i världen. Bild: FinEst Bay Area Development
Publicerad av
Markku Björkman - 13 mar 2019

Det kinesiska bolaget Touchstone Capital Partners informerade förra veckan att bolaget finansierar tågtunnelprojektet med 15 miljarder euro.

Forskaren Jyrki Kallio vid Utrikespolitiska institutet tror att kineserna vill främja tågtransporter till Norra ishavet genom att finansiera den planerade tågtunneln mellan Tallinn och Helsingfors.

– Jag ser inget vettigt skäl till att kineserna vill finansiera projektet, säger Jyrki Kallio i en intervju för Kauppalehti, som citeras av Helsingforstidningen Huvudstadsbladet.

Kallio betonar att de ekonomiska utfästelserna är behäftade med en lång rad villkor och att bolagets insatser måste uppvägas med motsvarande lokala investeringar.

– Tunnelprojektet vore intressant för Kina ifall tågbanan hade en direkt koppling till en hamn vid Norra ishavet, säger Kallio.

Kallio anser att Kina vill främja sina strategiska intressen och handelsrelationerna mellan Europa och Kina, förutsatt att banan kopplas till Arktis och förbättrar fartygsleveranser i Nordvästpassagen.

– Kineserna är inga välgörare. Det gäller att förhålla sig kritiskt till alla stora projekt som finansieras av externa aktörer utanför EU, säger han.

Enligt Kallio är den kinesiska staten involverad i Touchstone Capital Partners verksamhet i egenskap av medfinansiär.

Annons

Annons

Annons