Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 22 2019
Senaste Nytt

Dålig lönsamhet för godstransporter på järnväg

Tuff konkurrens och höga fasta kostnader påverkar järnvägsföretagens lönsamhet. Foto: Tommy Alven/Shutterstock
Tuff konkurrens och höga fasta kostnader påverkar järnvägsföretagens lönsamhet. Foto: Tommy Alven/Shutterstock
Publicerad av
Peter Höök - 06 mar 2019

Efterfrågan på godstransporter ökade under 2017, framför allt för gods på järnväg. Trots det är lönsamheten mycket dålig för företagen som kör gods på järnväg. Om den utvecklingen fortsätter riskerar företag att slås ut och på sikt kan det leda till minskade möjligheter att köra gods på järnväg.

För fjärde året i rad ger Transportstyrelsen ut en årlig översikt av marknadsutvecklingen för person- och godstransporter på väg- och järnväg. Årets rapport fokuserar bland annat på ekonomisk utveckling för företag inom transportområdet.

Sett till näringslivet i stort är vinstmarginalerna bland transportföretagen generellt sämre. Sämst resultat visar godstransporter på järnväg. En tuff konkurrens och höga fasta kostnader påverkar företagens lönsamhet.

– Få företag har möjlighet att satsa när lönsamheten hänger på en skör tråd. Samtidigt riskerar järnvägsföretag att slås ut när de inte kan tjäna pengar på sin verksamhet. Det kan begränsa möjligheterna att köra gods på järnväg eftersom aktörerna erbjuder olika tjänster. Försvinner en aktör riskerar det inte bara att slå mot konkurrensen, utan även mot möjligheterna att möta godstransportköparnas behov, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.

Att öka mängden gods på järnväg ses som en viktig del för att kunna uppnå flera klimatpolitiska mål.

– Därför kan det vara nödvändigt att andra aktörer än järnvägsföretagen tar ett större ansvar för att hitta lösningar som kan göra järnvägstransporter attraktivare, effektivare och mer tillförlitliga. Det kan till exempel handla om att kunder som beställer en vara på nätet ska kunna begära miljömärkta transporter och då få sina varor transporterade med tåg, säger Michael Stridsberg.

Annons

Annons

Annons