Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Alstom elektrifierar en av Bangalores tunnelbanelinjer

Elektrifieringen av Bangalores tunnelbanesträcka beräknas kostar ca 71 miljoner euro. Projektet kommer att bidra till att tunnelbanan används av fler lokala invånare än tidigare och den förväntas också minska trafikstockningarna på gatorna i Bangalore. Foto: ALSTOM
Elektrifieringen av Bangalores tunnelbanesträcka beräknas kostar ca 71 miljoner euro. Projektet kommer att bidra till att tunnelbanan används av fler lokala invånare än tidigare och den förväntas också minska trafikstockningarna på gatorna i Bangalore. Foto: ALSTOM
Publicerad av
Markku Björkman - 05 mar 2019

Alstom har tilldelats ett nytt uppdrag i Indien. Det franska teknikföretaget kommer att installera ett strömförsörjningssystem på en 33 kilometer lång bansträcka, som är en del av Bangalore Metro.

Kontraktet omfattar teknik, leverans, installation, provning och idrifttagning av detta 750-Volt starka tunnelbanenät av likströmstyp. Alstom skapar också 30 hjälpstationer (33kV / 415V), 26 dragkraftverk (33kV / 750V DC) och ett kabeldistributionsnät på 33 kilovolt längs viadukter. Det franska företaget är ålagt att integrera den nya infrastrukturen med den befintliga. Projektimplementeringen kommer att genomföras i fem steg.

Installeringen av det första, 6,5 kilometer långa avsnittet, kommer att inledas vid årets slut.

Den nya affären är den andra mellan Alstom och Bangalore Metro Rail Corporation (BMRCL) som driver stadens tunnelbanesystem. Under 2009 erhöll den franska leverantören ett kontrakt för leverans av U200-signal- och telekommunikationssystem för en 42 kilometer lång tunnelbanesträcka i Bangalore. Arbetena slutfördes 2017.

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons