Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 22 2019
Senaste Nytt

VR:s Vectron drar nu större timmerlaster

VR Transpoints transport av timmer på järnvägsträckan Kemijärvi -Rovaniemi -Kemi. Foto: VR-Group Ltd, Fotograf: Juho Kuva
VR Transpoints transport av timmer på järnvägsträckan Kemijärvi -Rovaniemi -Kemi. Foto: VR-Group Ltd, Fotograf: Juho Kuva
Publicerad av
Markku Björkman - 01 mar 2019

Vectron elektriska lokomotiv startade regelbunden godsservice den 18 februari i norra Finland. Tack vare Vectrons förbättrade dragkraft kan volymerna för timmertransporterna ökas avsevärt.

Efterfrågan på rundved har legat på en historiskt hög nivå i Finland och nya investeringar i skogsindustrin har också bidragit till den ökande efterfrågan på råvirke.

Eldrivna Vectrons många funktioner möjliggör nya och konkurrenskraftiga logistiklösningar även för norra Finlands träindustri. Vectrons bättre dragkraft ger ungefär 23 procent större träleveranser med samma antal tåg och vagnar som tidigare.

Ytterligare effektivitet vid råvirketransporter uppnås också genom en enkel transportkedja utan mellanhantering. När det gäller trätransporter i Lappland handlar det om så kallad pendeltrafik, där vagnen färdas fram och tillbaka mellan platsen för den råa träplinten och bruket. Korta avstånd och effektiv design gör vagnen snabb. Transportkedjan kan hanteras med ett lokomotiv från början till slut och separata dieseldrivrutiner krävs inte.

- Råvirke är väldigt viktigt för oss, eftersom ungefär en tredjedel av trafiken är råvirke. Konkurrensen mellan de olika transportsätten intensifieras och nya effektiva lösningar behövs. Längre tåg ökar effektiviteten. Vi kan lasta på mer gods med samma mängd tåg eller köra färre tåg för att transportera samma mängd trä. Med nya elektriskt drivna lokomotiv kan en större del av godstrafiken hanteras miljövänligt och energieffektivt, säger Tero Kosonen, försäljnings- och marknadschef på VR Transpoint.

Vectron kan dra 27 upp till råtimmervagnar, vilket är 5 vagnar mer än tidigare.

- Vårt mål är att utveckla transporterna i mer klimatvänlig och ekonomisk riktning. Långa tåg och i framtiden möjligen även bredare timmervagnar gör det möjligt att minska transporttiderna. Järnvägstransporter är särskilt viktiga för oss i Lappland, och vi fokuserar på att utveckla allt detta, säger Heikki Kääriäinen, vice VD för skogsstyrelseföretaget Metsätalous Oy.

Vectron - designad för finska förhållanden

Vectrons elektriska lokomotiv är utformat för finska förhållanden och för den finska industrins behov. Ett effektivt lokomotiv kan dra ett större, upp till 2500 ton tungt godståg. Lokomotivets mångsidiga egenskaper har använts från början för nya typer av transportlösningar. Ett omfattande testprogram har bevisat det elektriska lokomotivets funktionalitet i krävande förhållanden i norr.

VR Group har beställt totalt 80 nya effektiva lokomotiv från Siemens. Serieproduktionen av lokomotiv har börjat och hela beståndet kommer att levereras före 2026.

Annons

Annons

Annons