Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 22 2019
Senaste Nytt

"Mer gods måste transporteras på järnväg"

Mer gods måste flyttas över till järnväg menar Green Cargo. Foto: Green Cargo
Mer gods måste flyttas över till järnväg menar Green Cargo. Foto: Green Cargo
Publicerad av
Peter Höök - 28 feb 2019

Sverige har som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Men en ny rapport från Trafikverket visar att ökad lastbilstrafik under 2018, vilket ger stora utmaningar i att klara av att nå klimatmålet.

Efter flera års minskning ökar koldioxidutsläppen från vägtrafiken igen. Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken beräknas ha ökat med preliminärt 0,5 procent under 2018 och är ett resultat främst av ökad lastbilstrafik skriver Trafikverket i en rapport som presenterades den 27 februari. Och den ökade lastbilstrafiken hotar klimatmålen. För att nå de uppsatta miljömålen behöver utsläppen från person- och lastbilar minska kraftigt visar rapporten från Trafikverket.

Att flytta vägtransporter till järnväg är en lösning för att omgående nå minskad miljöpåverkan. Järnvägstransporter är det mest energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget. Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag, där järnvägstransporter bör vara förstahandsvalet vid stora godsvolymer och långa sträckor och kopplas ihop med andra transportslag när så behövs.

– Andra transportslag minskar också successivt sin miljöbelastning, men omställning tar tid och äts till stor del upp av volymökningar. Ska klimatmålen nås måste mer gods transporteras på järnväg, säger Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

Annons

Annons

Annons