Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 22 2019
Senaste Nytt

Järnvägsföretagen kan spara energi genom insamling av mätningsdata

Ungerska elloket MAV 630 -Gigant. Foto: MAV.
Ungerska elloket MAV 630 -Gigant. Foto: MAV.
Publicerad av
Markku Björkman - 28 feb 2019

Ungerns statliga järnvägar (MÁV) mätte energiförbrukningen på landets järnvägsnät under flera år. Därmed lyckades man samla in en mängd användbar data.

MÁV uppmanade järnvägsbolagen att spara energi genom att använda konsumtionsdata. MÁV: s direktör för infrastrukturtjänster Péter Rónai kommer att presentera ytterligare detaljer den 27 mars om projektet på internationella RailTech Europe-konferensens andra dag i Jaarbeurs i Utrecht, Nederländerna.

- Sedan för ett par år försöker vi motivera järnvägsföretagen att använda mätinstrument för insamling av data om elförbrukningen, säger Péter Rónai.

Enligt honom ökar antalet av elektriska lokomotiv med mätanordningar kontinuerligt. De företag som redan mäter energiförbrukningen får se konkreta tal istället för estimerade siffror baserade på vissa enstaka koefficienter.

Dessa datauppgifter använder MÁV för att effektivisera och minska energiförbrukningen.

- Järnvägsföretagen kan även själv analysera tågförarens körsätt så att ett optimalt energisparande körteknik kan uppnås, förklarade Péter Rónai.

Projektets genomförande står dock inför ett par mindre problem. Det första handlar om installation av järnvägsbolagens mätinstrument som endast kan verkställas etappvis. Det betyder att MÁV tvingas använda manuellt beräknade mätningsresultat för att kunna bedöma den konsumerade energin hos en del av lokomotiven.

- Det finns fortfarande ett stort antal lokomotiv som inte har moderna mätningsinstrument, och deras förbrukning måste bedömas med numeriska metoder. Således använder vi säsongsmässiga koefficienter varje månad, för alla huvudtyper, förklarade Péter Rónai. Trots det anser MÁV- chefen att frågan kommer att lösas inom en snar framtid.

Det andra problemet handlar om själva mätningsproceduren.

- Det var inte alltid lätt att överföra data från stationer och elektriska datakällor, säger Péter Rónai. För att lösa utmaningen lanserade MÁV en värderingsmekanism för all uppmätt data.

​​​​​​​- Alla allvarliga problem har nu eliminerats, och nu kan vi bedriva ett välbalanserat system för både uppmätt och estimerad energiberäkning, sammanfattade MÁV- chefen.

Den genomsnittliga månadsförbrukningen av elenergi på det ungerska järnvägsnätet uppgår till 73 gigawatt-timmar. Utav detta förbrukas 60 procent av persontåg och 40 procent genom godstransporter. År 2018 uppgick den totala elförbrukningen på ungerska järnvägen till 879 gigawatt-timmar.

Historia:

Den första järnvägslinjen med ångtågstrafik öppnades i Ungern den 15 juli 1846 mellan städerna Pest och Vác. Detta datum anses var födelsedagen för den ungerska Järnvägen. Under den industriella uppbyggnaden efter år byggdes Järnvägssystemet upp mycket fort och snart anknöts alla större städer med varandra genom järnvägsförbindelser. Efter andra världskriget spelade järnvägsnätet en stor roll i återuppbyggandet av landet.

Eftersom Ungern ligger i Centraleuropa går många viktiga järnvägslinjer genom landet.

Linjen Győr – Sopron – Ebenfurt som går mellan två ungerska städer och en österrikisk stad trafikeras av tågoperatören Hungarian State Railways GYSEV/Raaberbahn som ägs av båda länderna.

Statistik

Total spårlängd: 7 606 km

Normal: 7,394 km

Smalspår: 176 km

 

 

Annons

Annons

Annons