Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 21 2019
Senaste Nytt

”Varför är cybersäkerhet så viktigt för järnvägsindustrin?”

Många av de samhällsbärande it-funktionerna är sårbara för att bli utslagna i nätattacker. Följderna för en sådan attack inom järnvägssektorn skulle kunna bli katastrofala. Foto: creative Commons, credit: Hassan Mohammed
Många av de samhällsbärande it-funktionerna är sårbara för att bli utslagna i nätattacker. Följderna för en sådan attack inom järnvägssektorn skulle kunna bli katastrofala. Foto: creative Commons, credit: Hassan Mohammed
Publicerad av
Markku Björkman - 25 feb 2019

- Paradigmet cybersäkerhet är ett mycket operativt och tekniskt ämne, men ändå en klar prioritet som järnvägssektorn måste ta itu med, skriver Emma Megan,  känd brittisk järnvägsskribent och industriexpert.

- Den digitala tidsåldern, med tillhörande 4G-teknik, har säkert förvärvat en rad stora fördelar för järnvägsindustrin som helhet. Dessa möjligheter inskränks dock av de många utmaningar som industrin står inför en holistisk nivå där helhetssynen dominerar. Det är absolut nödvändigt att säkerställa att järnvägssektorn förblir tillförlitlig och hållbar inom överskådlig framtid, skriver Emma Megan.

- Denna bransch står inför en mängd frågor som kännetecknas särskilt av allt större konkurrens från andra transportsätt, liksom de enorma investeringar som krävs för att upprätthålla järnvägsverksamheten, anser Megan.

- Kanske utgör cybersäkerheten en av de viktigaste utmaningarna som denna sektor står inför. Eftersom de flesta järnvägsverksamheterna fokuserar mer på kärnfunktionalitet och överkomliga priser, har hela branschen låtit bli att fokusera på cybersäkerhet ändå fram tills vissa allvarliga försummelser blev offentliga. Det brittiska programmet Federal1 och nationella säkerhetsbeslut har blivit mycket strängare och järnvägsindustrin måste nu följa dessa föreskrifter.

- Den brittiska järnvägssektorns uppenbara oförmåga att utvecklas i samma takt som tekniken kring den, skadar hela industrin i långa loppet. Det är absolut nödvändigt att denna nyckelfråga måste åtgärdas snarast möjligt.

Det finns, enligt Megan, tre huvudelement som ska beaktas:

De viktigaste tekniska förändringarna

Det nya systemets totala livscykel

De därtill hörande kostnaderna för förändringen.

Cyber- säkerhetsparadigmer inom järnvägssektorn

- Järnvägssektorn lämnas utan något annat alternativ än att välja ett komplett paradigmskifte och fjärma sig från traditionella egendomsägare och deras teknik som industrin har använt och byta till så många nya som möjligt, betonar Emma Megan.

- Detta kommer att hjälpa hela systemet att bli mer anpassningsbart och flexibelt, men det möjliggör på lång sikt även ett snabbare accepterande av tekniska framsteg. Dessa kommer följaktligen att orsaka många förändringar när det gäller systemlivscykler, IT-system och central kontroll.

- Slutligen måste kostnaden beaktas. Den allmänna tumregeln är att ju mer föråldrad tekniken är desto dyrare blir det. Detta beror på den allt större bristen på viktiga komponenter, delar och vital programvara. Dessa kommer i sin tur att påverka de övergripande stordriftsfördelarna eller alternativt bristen på dem.

 

 

Annons

Annons

Annons