Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 21 2019
Senaste Nytt

PLPR-utrustning fördubblar järnvägens underhållskapacitet

En flotta med fem övervakningståg, inklusive mätningståget, New Measurement Train, NMT, använder PLPR för att övervaka och inspela film med information om spårstillstånd och problem med eventuellt saknade fästelement, om överskott av ballast och ineffektiva rälsklämmor. Foto: Network Rail
En flotta med fem övervakningståg, inklusive mätningståget, New Measurement Train, NMT, använder PLPR för att övervaka och inspela film med information om spårstillstånd och problem med eventuellt saknade fästelement, om överskott av ballast och ineffektiva rälsklämmor. Foto: Network Rail
Ingen vanlig kamera: PLPR- OmniVision utrustning som placeras under tåget, och som bevakar rälsens beskaffenhet och tillstånd. Foto: Network Rail
Ingen vanlig kamera: PLPR- OmniVision utrustning som placeras under tåget, och som bevakar rälsens beskaffenhet och tillstånd. Foto: Network Rail
Publicerad av
Markku Björkman - 14 feb 2019

Förutom att ”hålla öga” på passagerare erbjuder PLPR även en säker metod ifråga om spårkontroll genom att den minskar onödiga underhållsinsatser.

Brittiska Network Rail har ökat sin kapacitet nät det gäller att identifiera och åtgärda spårfel med hjälp av PLPR-teknik (Plain Line Pattern Recognition). Metoden nedbringar mängden förseningar som orsakas av spårfel, förbättrar säkerheten och sparar skattebetalaren miljoner pund.

Som en viktig del av Network Rails strategi för "prognosticera och förhindra" bidrar metoden till att leverera en säkrare och mer pålitlig järnväg för de 4,8 miljoner passagerare som är beroende av spårbundna transporter varje dag.

I samband med så kallade kontrollperioden 6 kommer PLPR att täcka nästan en miljon miles av järnvägsspår över hela Storbritannien.

Kameror monterade under tågen tar en bild varje 0,8 mm av rälsen och 70 000 bilder per sekund vid topphastigheter upp till 200 kilometer i timmen.

Eventuella fel som identifierats skickas till en PLPR-anläggning i Derby för närmare granskning. Lokala chefer för ledningssektioner anmäler sedan verifierade fel, vilket gör det möjligt för ingenjörerna att effektivisera tåg- och spårunderhållet.

I januari 2019 öppnades ytterligare en PLPR-anläggning i Derby.

PLPR utgör också ett exempel på en effektiv användning av offentliga medel, vilket har sparat skattebetalarna uppskattat 2,2 miljoner pund hittills, men ytterligare avsevärda besparingar förväntas i framtiden.

- Att bedriva ett säkert och punktligt järnvägsnät som spänner över 20 000 miles, av vilket nästan fem miljoner människor är beroende av varje dag, är ett stort ansvar. PLPR-tekniken hjälper oss att möta den utmaningen och ger bättre tilläggsinformation så att vi bättre kan förstå hur snabbt våra tillgångar försämras och därmed hjälper oss att effektivisera rälsunderhållet. Det innebär att vi kan identifiera skador innan de blir säkerhetsproblem eller påverkar prestandan negativt, konstaterade Steve Quinby, VD för Network Rails avdelning för Data Collection och Asset Information Services.

Annons

Annons

Annons