Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Ledande järnvägsforskare har modell för bättre järnvägsunderhåll

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 14 feb 2019

Sverige har ett åldrande järnvägssystem med behov av underhåll. Forskare vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet menar att kunskapen om järnväg och järnvägsunderhåll måste öka i samhället och hos politiker för att rätt resurser och åtgärder ska sättas in.

Det är lätt att peka på bristande teknik men för att kunna dra nytta av ny teknik i järnvägen så krävs gedigen kompetens som skapar insikt och förståelse. Järnvägsforskarna menar att det handlar väldigt mycket om en kompetenshöjning i beställarleden och utförarleden. Även generationsskiftet är en faktor där en strategi för kompetensförstärkning behövs. Här kan akademin spela en central roll i allmänhet och Järnvägstekniskt centrum (JVTC) en viktig roll i synnerhet.

På Järnvägstekniskt centrum presenterar luleåforskarehur ökad kunskap och nya teknologier kan bidra till en bättre järnväg samt minska störningar och allvarliga händelser.