Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Installationen av ledningar och strömavtagare för Tammerfors spårväg startar

Under vintern fortsätter installationen av de elektriska stolparna och inmonteringen av luftledningar längs linjen som följer Hervantas motorväg i Tammerfors. Senare under hösten 2019 fortsätter arbetena i stadsdelen Kaleva och i Tammerfors stadskärna. Illustration: City of Tampere
Under vintern fortsätter installationen av de elektriska stolparna och inmonteringen av luftledningar längs linjen som följer Hervantas motorväg i Tammerfors. Senare under hösten 2019 fortsätter arbetena i stadsdelen Kaleva och i Tammerfors stadskärna. Illustration: City of Tampere
Publicerad av
Markku Björkman - 09 feb 2019

Installationen av elektrisk utrustning för spårvägslinjen har inletts längs huvudvägen i stadsdelen Hervanta i Tammerfors kommer.

Staden förbereder sig för det nya spårvägsnätet. Bygget orsakar dock ingen större trafikpåverkan i området.

Senare installeras den tekniska utrustningen för elstolparna och installationen av strömavtagarnas kontaktledningar, inklusive implementerande av provisoriska trafikarrangemang i arbetsområdet.

Moderna strömavtagare har en automatisk sänkanordning, som sänker avtagaren när grafitskenan är skadad. Den kallas ofta Autodrop och fungerar så att inuti grafitskenan finns ett rörutrymme som står i förbindelse med den trycklyftbälg som lyfter strömavtagaren.

Om grafitskenan brister eller slits ned för mycket så läcker luften ut. En servoventil känner av detta och släpper ut luften ur bälgen så att strömavtagaren sänks.

Tåg har då alltid minst två strömavtagare och kan fortsätta köra med den andra. Installationsarbetet kommer utföras på natten från 21:00 till klockan 7:00 och kommer att avbrytas med jämna mellanrum om cirka fem minuter. Trafiken hanteras lokalt av trafikansvariga.

Så kallade skelettspårstrukturen gör det möjligt att installera de elektriska stolparna och ledningarna längs Hervantas motorväg redan innan spåret är byggt.

Byggnadsarbeten, d.v.s. byggandet av spåret på huvudvägen Hervanta, kommer att bli färdigt under nästa sommar.

 

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons