Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Stora besparingar i skånska kollektivtrafiken

Foto: Skånetrafiken
Foto: Skånetrafiken
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2019

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne har behandlat internbudgeten för Skånetrafiken. Alliansen klubbade igenom stora nedskärningar i trafiken och verksamheten. Efter massiv kritik för dåligt utredda nedskärningar, hemlighetsmakeri och en obefintlig dialog med kommunerna i Region Skåne återremitterades dock delar av budgeten. Nedskärningarna kvarstod men Alliansstyret fick bakläxa på sin undermåliga nedskärningsplan för busstrafiken i Skåne.

Nedskärningarna som Alliansen har presenterat drabbar resenärerna hårt men påverkar också i förlängningen hela samhällen som får sämre service och färre turer. Med fredagens beslut slogs Alliansens nedskärningspolitik fast.

– Vår kritik mot Alliansens förslag är oförändrad precis som deras stora nedskärningar. Den här budgetens grundproblem är att Alliansen inte vill satsa de resurser som behövs och det får tyvärr stora konsekvenser för de skånska resenärerna, säger Andreas Schönström(S), andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

– Det är en helt annan budget som behövs. Men nu får Alliansen i alla fall en chans att återkomma med ett mer underbyggt förslag för sina nedskärningar inom busstrafiken. Trots deras egen återremiss kommer resultatet bli det samma: sämre kollektivtrafik för skåningarna, sägerAndreas Schönström (S), andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Alliansen ville först genomföra nedskärningarna utan att redovisa hur det hade påverkat resenärerna. Först efter påtryckningar från Socialdemokraterna presenterades i förra veckan en lista med åtgärder i trafiken. Tyvärr var den mycket bristfällig, det saknades beslutsalternativ och tydliga konsekvensbeskrivningar.

– Det krävs betydligt mer information om förutsättningarna för att kunna fatta ett bra beslut. Det är också självklart att förändringar i utbudet kommuniceras med de berörda kommunerna innan beslutet tas, säger Andreas Schönström (S).

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons