Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 21 2019
Senaste Nytt

Kommer Brexit att gynna eller skada den brittiska järnvägssektorn?

Det har spekulerats mycket om Brexits konsekvenser för den brittiska järnvägssektorn, men så länge som May-regeringen dröjer med att lägga fram ett förslag om Plan B, finns det lite information som kan skapa en meningsfull bild eller diskussion om situationen. Foto: British Rail
Det har spekulerats mycket om Brexits konsekvenser för den brittiska järnvägssektorn, men så länge som May-regeringen dröjer med att lägga fram ett förslag om Plan B, finns det lite information som kan skapa en meningsfull bild eller diskussion om situationen. Foto: British Rail
Publicerad av
Markku Björkman - 07 feb 2019

Fram till relativt nyligen verkade Brexit fjärran och avlägsen. Fortfarande råder det stor osäkerhet om dess sammansättning och konsekvenser, inte minst för den brittiska järnvägen.

Från ett rättsligt perspektiv är Storbritannien på väg att lämna EU den 29 mars 2019, om inte anmälning om artikel 50 återkallas eller om inte anmälningsperioden för artikel 50 förlängs (vilket skulle kräva avtalets godkännande från samtliga 27 återstående medlemsstater i EU).

Tom Johnson, VD för den globala advokatbyrån Norton Rose Fulbright med huvudkontoret i London, har dock inlett en undersökning om eventuella negativa följder för brittiska järnvägssektorn.

På generell nivå kan Brexit, enligt honom, påverka ekonomin i Storbritannien negativt. En allmän konsensus har uppstått om de breda områden som berörs av järnvägssektorn som kan uppstå vid Brexit, även om lösningarna är mindre precisa.

Som utgångspunkt kan Brexit påverka arbetsvisumordningen för de flesta icke-brittiska järnvägsanställda, vilket kan leda till en ökad brist på kompetens när det gäller stora höghastighetsprojekt som HS2.

Ifråga om finansieringsvillkor har låga låneutgifter medfört konkurrenskraftig prissättning för rullande materiel, men många tror att detta inte är hållbart och att kostnaderna kommer att öka allt efter att Brexit närmar sig, vilket kan påverka hela försörjningskedjan.

Genom skuldfinansieringen som är mindre utbredd inom järnvägssektorn, har alternativa finansieringskällor kommit in på marknaden, lockade av utsikterna till relativt stabila, långsiktiga inkomstströmmar.

Inför Brexit ökar oron tydligt bland marknadsaktörerna. Det handlar om problem som troligen kommer att påverka den brittiska järnvägssektorn. Marknadens aktörer förväntar sig med spänning på den så kallade "root and branch"- rapporten som snart offentliggörs av regeringens utredare Keith Williams och som därmed kan undanröja känslan av rådvillhet.

Vid tider av osäkerhet tenderar stora projekt att ”ta en paus” eller bli kraftigt försenade.

Andra projekt avbryts helt och hållet och även om regeringen har sagt att den kommer att driva på med ett speciellt investeringsprogram (48 miljarder euro under de närmaste fem åren) medan Williams-översynen äger rum, verkar ytterligare förseningar bli oundvikliga, eftersom rekommendationerna som presenteras i rapporten ändrar eller rent av ödelägger en del projekt medan andra får fortsätta med mindre resurser.

- En sådan översynsrapport kommer inte att bidra till att öka investerarnas förtroende, anser Tom Johnson.

Annons

Annons

Annons