Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Så jobbar SL med trafikstörningar

Foto: SL
Foto: SL
Publicerad av
Peter Höök - 06 feb 2019

De senaste dagarna har kollektivtrafiken drabbats av omfattande trafikstörningar. Orsakerna till störningarna har varit flera, men snö och kyla var bidragande orsak till de flesta. I störda lägen är marginalerna mindre. Tillgängliga resurser för akut underhåll, snöröjning, bärgning med mera är hårdare ansträngda än normalt. Även om samtliga ansvariga aktörer avsätter mesta möjliga resurser i förväg, så är det svårt att få resurserna att räcka till. Om flera händelser inträffar blir trafikpåverkan då mer omfattande än i ett normalt läge.

I ett stört läge får små händelser ofta en större påverkan än normalt. Exempelvis uppstod ett växelfel på Östra station inträffade måndag morgon. I normalfall kan ett sådant repareras ganska snabbt utan alltför omfattade och långa förseningar. I måndagens kyla förde växelfelet med sig att tågens bromsar frös, då tågen stod still ute på spåren. Därmed behövde tågen tas om hand för avisning vilket gjorde att växelfelet fick mer omfattande följdverkningar i form av inställd trafik under en stor del av dagen.

Ansvaret innebär att i god tid planera för hur trafiken ska gå vid störningar som till exempel extrema väderförhållanden eller trafikomläggningar. Kollektivtrafiken ska köras på ett säkert sätt för resenärer och personal och information om pågående störningar hittas i SL:s kanaler.

För pendeltågen som kör på järnvägen ligger ansvaret för trafikinformationen ute på stationerna och på skyltarna även där på staten genom Trafikverket. SL har genom sina trafikentreprenörer kontakt med väghållaren både inför och under en störning.

Utöver samverkan på regional nivå mellan aktörer har SL även löpande samverkan och avstämning med trafikentreprenörerna, som har det operativa ansvaret för att trafiken ska rulla.

Annons

Annons

Annons