Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 21 2019
Senaste Nytt

VR-koncernens resultat och volymer ökade 2018

Affärsresor på VR:s tåg ökade under 2018. Foto: VR
Affärsresor på VR:s tåg ökade under 2018. Foto: VR
Publicerad av
Markku Björkman - 04 feb 2019

De ekonomiska uppgifterna för år 2018 som presenteras i detta meddelande är oreviderade FAS-siffror. Om inte annat anges hänvisar siffrorna inom parantes till motsvarande period föregående år. Januari–december 2018 i korthet:

Koncernens omsättning ökade med 2,0 procent till 1 276,6 (1 251,5) miljoner euro.

▪ Omsättningen i VR Transpoint ökade medan den hölls på det föregående årets nivå i Passagerartrafiken och i VR Track.

▪ Rörelsevinsten var 151,7 (110,3) miljoner euro, dvs. 11,9 (8,8) procent av omsättningen.

▪ Rörelsevinsten inkluderar sammanlagt 63,8 (16,4) miljoner euro tillgångsförsäljningsvinst och sammanlagt -15,8 (-5,1) miljoner euro övriga engångsposter.

▪ Fjärrtågsresorna ökade med 4,4 procent och med fjärrtågen gjordes 13,6 (13,0) miljoner resor.

▪ VR Transpoints järnvägstransportvolym ökade med 2,7 procent till 39,4 (38,4) miljoner ton.

▪ Försäljningen av VR Track till norska NRC Group meddelades i oktober 2018. Affären genomfördes 7.1.2019.

▪ I maj 2018 fick VR-Group Ab kreditbetyget A+, stabila utsikter, av Standard & Poor´s.

Källa: VR

Annons

Annons

Annons