Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Inlandsbanan miljöcertifieras

Inlandsbanan. Foto: Larsjuh
Inlandsbanan. Foto: Larsjuh
Publicerad av
Peter Höök - 01 feb 2019

Två av koncernens tre bolag är nu miljöcertifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14 001. Det är en viktig del av koncernens hållbarhetsarbete och centralt för att nå visionen att vara en dragkraft som utvecklar inlandet.

– Ett strukturerat hållbarhetsarbete är självklart för en koncern med ansvar för infrastrukturförvaltning, gods- och persontransporter på järnväg. Alla måste bidra för att vi ska lyckas nå de nationella och internationella hållbarhetsmålen, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

Sedan slutet av förra året är Inlandsbanan och Destination Inlandsbanan certifierade enligt ISO 14 001. Certifieringarna innebär ett aktivt arbete med att öka miljöprestandan genom ett systematiskt miljöarbete som finns dokumenterat i ett miljöledningssystem.

– Vi arbetar löpande med att reducera vår klimatpåverkan. Huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen med siktet inställt på att ha en klimatneutral verksamhet, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

Samtliga koncernens affärsmål har kopplingar till flera av de globala hållbarhetsmålen. Ett av affärsmålen är att år 2025 ska den verksamhet som Inlandsbanan genererar inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser.

– Vi har också offensiva koncernmål. År 2020 ska Inlandsbanans järnvägsverksamhet vara fossilfri, säger Peter Ekholm. 

Annons

Annons

Annons