Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Högsta domstolen avslår prövningstillstånd för Västlänken

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 01 feb 2019

Nu har Högsta domstolen meddelat beslut om att inte bevilja prövningstillstånd för överklagan av miljödomen för Västlänken.

Beslutet innebär att Mark och miljödomstolen ger Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojekten Västlänken och Olskroken Planskildhet.

– Detta var den sista rättsliga instansen för miljlöprövningen av Västlänken. Det betyder att domen nu vunnit laga kraft. Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket