Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 21 2019
Senaste Nytt

Trafikverket ställer frågor till branschen om trafikavbrott

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 31 jan 2019

När det gäller stora banarbeten under 2022 har branschen möjlighet att komma med önskemål om genomförandet. Senast den 28 februari ska önskemålen ha kommit in till Trafikverket.

Vilken sorts avstängning är lämpligast när järnvägen ska underhållas eller byggas ut? Är det bäst med ett längre komprimerat trafikavbrott, eller med utspridda kortare avstängningar? Är det bättre nattetid eller dagtid?

Utredning av genomförandealternativ sker alltså på önskemål från, och tillsammans med, branschen. Möjligheten regleras av det så kallade SERA- direktivet, Single European Railway Area. Trafikverket utreda alternativ för de riktigt stora förväntade banarbeten om järnvägsföretagen önskar det.

Annons

Annons

Annons