Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 21 2019
Senaste Nytt

Järnvägen mellan Roskilde och Kalundborg elektrifieras

DSB:s dieseldrivna multipel enhet IC4 83 på Kalundborgs Station i Danmark. Foto: Wikipedia, kredit: Leif Jørgensen
DSB:s dieseldrivna multipel enhet IC4 83 på Kalundborgs Station i Danmark. Foto: Wikipedia, kredit: Leif Jørgensen
Publicerad av
Markku Björkman - 31 jan 2019

Nu tas de första stegen mot elektrifiering av danska järnvägen i nordvästra delen av landet, meddelar tågoperatören Banedanmark.

Nyligen arrangerades det första inspektionsmötet, och inom de närmaste åren ska sträckan från Roskilde över Holbæk till Kalundborg elektrifieras och utrustas med ett nytt signalsystem.

Samtidigt renoveras spåret mellan Holbæk och Kalundborg. Dessa omfattande projekt bidrar till en stor kapacitetsökning på sträckan.

- De många investeringarna på järnvägen mellan Roskilde och Kalundborg ger tågen bättre möjligheter att hålla tidtabellen och fånga upp eventuella förseningar, eftersom elektriska tåg kan snabbare öka och sänka hastigheten. Elektrifieringen är också fördelaktigt för miljön och det nya signaleringssystemet minskar antalet signalfel avsevärt, säger Steen Neuchs Vedel, byggnadschef på Banedanmark.

Alla dessa talrika projekt kommer att vara avslutade år 2027, men de första förberedelserna pågår redan.

- När alla projekt är färdiga och de sista orangeklädda männen har lämnat spåret, kommer sträckan mellan Roskilde och Kalundborg vara elektrisk med nytt signalsystem. Och det ger fler fördelar, Steen Neuchs Vedel.

De nya signaleringssystemen kommer att resultera i färre förseningar och möjliggöra högre hastighet och fler tåg. När signaleringssystemen byts ut, kommer signaleringssystemen inte längre att begränsa tågens hastighet. Det nya signaleringssystemet kommer att beställas till rutten mellan Roskilde och Kalundborg år 2026

Annons

Annons

Annons