Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Infranord och Trafikverket intensifierar samarbetet

Foto: Infranord
Foto: Infranord
Publicerad av
Peter Höök - 29 jan 2019

Fel på spårväxlar är identifierade som en stor orsak till tågförseningar. Genom att sätta fokus på de bakomliggande orsakerna till spårväxelfel synliggörs kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga lösningar. Återvinning och renovering är högaktuellt även i järnvägsbranschen.

Många växlar är gamla och vissa är slitna och behöver åtgärdas.  Spontant framstår kanske installering av nya växlar som den bästa lösningen. Det finns dock mycket som talar för att renovera de här ganska dyra enheterna. Återvinning är ett alternativ även i järnvägsbranschen. Dessutom finns goda möjligheter till effektiv ballastrening och effektivare mätmetoder.

Att renovera, byta komponenter eller byta hela växeln är möjliga åtgärder för ökad driftsäkerhet. Innan själva växelns byts ut eller ses över bör dock växelns underlag kontrolleras. En spårväxel är beroende av att underlaget som växeln är placerad på är helt plant och väl dränerat. Minsta ojämnhet ökar avsevärt slitaget på växeln.

Uppkommer en större ojämnhet till följd av till exempel tjäle slutar växeln fungera ganska snabbt. Växelns underlag, den så kallade ballasten, behöver med jämna mellanrum rensas från jord och större partiklar, som uppkommer från till exempel förmultnade växtdelar, för att underlaget ska vara jämt. Detta arbete kallas ballastrening. Underlaget under en växel behöver även dräneras för att undvika stillastående vatten som vintertid kan frysa och orsaka att marken rör sig och växeln trycks uppåt.

Samarbete mellan spårägare och entreprenadbolag i järnvägsbranschen är avgörande för att utveckla effektiva metoder. Infranord och Trafikverket har under det senaste året intensifierat sina gemensamma insatser.

Vi upplever att det är ett tätare samarbete inom branschen mellan spårägare, järnvägsföretag och Trafikverket. Till exempel har Infranord och Trafikverket under det senaste året intensifierat sin dialog säger Malin Holen, Underhållschef på Trafikverket. 

Vi har bra diskussioner med Trafikverket och andra kunder om hur ballastrening, kartläggning och växelrenovering kan ske effektivare, mer miljövänligt och i en snabbare takt säger Mikael Åstrand, Affärsutvecklingschef på Infranord och Roland Bång, Teknikansvarig på Infranord.   

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons