Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Bangården i Olskroken byggs om

Orienteringsbild, Trafikverket
Orienteringsbild, Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 28 jan 2019

Ombyggnaden av bangården i Olskroken görs för att det ska vara möjligt att bygga flera planskillnader och nya spår. Detta kommer öka kapaciteten för en av landets viktigaste järnvägsknutpunkter och kommer minska störningarna i järnvägstrafiken.

Bangården i Olskroken står inför stora förändringar. Sex nya broar och närmare en mil nya järnvägsspår ska anläggas. En fastighet som påverkas av utbyggnaden är det så kallade Westsamhuset. Att bygga Olskroken planskildhet innebär en viss påverkan på närliggande fastigheter. En byggnad som påverkas i hög utsträckning är Westsamhuset, som i och med utbyggnaden hamnar för nära spårområdet.

– Byggnaden hamnar tyvärr för nära den nya järnvägen och måste därför rivas, berättar Andreas Johansson, miljöspecialist. För att dokumentera byggnadens kulturvärden genomförde därför Trafikverket hösten 2018 en antikvarisk inventering, fortsätter Andreas.

Hotell Hallarna, som det kallades då det uppfördes åren 1968-1969, var en del av stadens satsning på de nya Partihallarna. Hotellverksamheten fortsatte i drygt 14 år och därefter blev hotellet flyktingförläggning. Att byggnaden i folkmun ofta kallas för "Westsamhuset" beror på att Westsam Gruppen ägde fastigheten 1986.

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons