Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Förberedelser för utrullning av ERTMS på Malmbanan

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 17 jan 2019

Förberedelser sker för utrullning av ERTMS på Malmbanan mellan Riksgränsen och Boden hela vägen till Luleå. Till våren kommer det första spadtaget att tas för att bygga den nya anläggningen. Utrullningen sker i etapper och den första delsträckan är Gällivare och Råtsi. Upphandlingar och entreprenader kommer därefter ske löpande under året. Systemet tas i drift mellan 2021-2023. Det skriver Trafikverket i sitt nyhetsbrev.

En annan milstolpe 2019 är att Trafikverket i nära samarbete med sina leverantörer fortsätter med tester av mjukvaran i markutrustningen. Trafikverket har två särskilda testbanor, som används specifikt för att validera utrustning på marken och ombord på tågen. Det är Trafikverkets ansvar att leda arbetet med att utveckla mjukvaran som ska installeras i ERTMS-systemets markutrustning. Medan utvecklingen av mjukvaran ombord på fordonen vilar på operatörerna och fordonsägarna.

ERTMS är sedan tidigare också installerat på fyra pilotbanor med ordinarie tågtrafik. Förberedelser intensifieras inför att uppgradera marksystemet på dessa pilotbanor med ny mjukvara - Baseline 3.6. Inkoppling av den nya mjukvaran planeras till år 2020 på pilotbanorna Ådals- och Botniabanan.

Annons

Annons

Annons