Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Forskning skapar effektivare järnvägssystem

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 17 jan 2019

Bättre punktlighet, ökad kapacitet och minskade underhållskostnader är några av de nyttor som forskningen inom branschprogrammet KAJT har bidragit med under året. Projekten har exempelvis genomfört fallstudier, simuleringar och djupgående analyser för att förstå bakomliggande förseningsorsaker inom järnväg och vad man kan göra åt dem. Arbetet bidrar till ökad precision i tidtabeller och förbättrat stöd till trafikledning.

Att få rätt information vid rätt tid är kritiskt för de som jobbar på trafikledningen. Därför har man också studerat kommunikationsstrukturer och hur de kan förbättras. Även forskning för att minska underhållskostnaderna är prioriterat inom KAJT där bland annat försök med tidsfönster och samplanering av underhåll och tågtrafik har genomförts.

– Vi kan se att resultat och nyttiggörande är gott och att frågor kopplade till kommersialisering ökar något. Det innebär i praktiken att den forskning och innovation vi genomför kommer ut på marknaden och kan implementeras i järnvägssystemet, säger Magnus Wahlborg, Trafikverket.

Branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken, KAJT, uppvisar stor bredd i sin forskning där arbetet är fokuserat på frågor kring planering, trafikledning samt underhåll och tågtrafik. Forskningen bidrar med förslag på åtgärder, metoder och verktyg för att svensk järnväg ska bli världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

 

Annons

Annons

Annons