Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Utredning om järnvägens inverkan på livskraften i norra och östra Finland

 Fungerande tågförbindelser inverkar positivt på sysselsättningen, tillgången på arbetskraft och turismen, meddelar finländska tågoperatören VR. Foto: VR
Fungerande tågförbindelser inverkar positivt på sysselsättningen, tillgången på arbetskraft och turismen, meddelar finländska tågoperatören VR. Foto: VR
Publicerad av
Markku Björkman - 28 dec 2018

Finlands näringsminister Mika Lintilä tillsätter forskningsdirektör Pasi Holm för att utreda tågtrafikens inverkan på näringslivet i främst Kajanaland och Norra Savolax. Holm ska också bedöma hur ett nattåg mellan Helsingfors och Kajana kunde stärka sysselsättningen och ge turismen ett uppsving.

– Jag har informerat VR:s ledning om saken. Det är uppenbart att fungerande tågförbindelser inverkar på sysselsättningen, tillgången på arbetskraft och turismen. Utredarens uppgift är att bedöma hur stor denna inverkan här, berättar minister Lintilä.

Utredningsarbetet stöder broavtalsarbetet i Kajanaland och Norra Savolax, vars mål är att främja tillgången på kompetent arbetskraft. Ett broavtal är ett avtal som baserar sig på statliga och regionala aktörers samarbete och på en mångsidig bedömning av läget i regionen och av åtgärderna.

Enligt Lintilä kan tätare tågturer förbättra livskraften i östra och norra Finland avsevärt.

– Regionernas utvecklingsutsikter är för närvarande bättre än på länge. Vi bör försöka finna alla slags metoder för att stärka dessa utsikter samt underlätta människors rörlighet, konstaterar Lintilä.

Den utredning som utredaren gjort kommer att utnyttjas vid fortsatta diskussioner mellan VR och representanter för regionerna. Minister Lintilä tror att nya resekedjor som uppstår när t.ex. nattågstrafik återupptas kan ha återverkningar på sysselsättningen och turismen även i Norra Savolax och Uleåborgsregionen. Utredningen ska bli klar före den 15 mars 2019.

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons