Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Tecknar avsiktsförklaring för att utveckla Hässleholm C

Hässleholm C. Foto: Christer Wiik
Hässleholm C. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Peter Höök - 20 dec 2018

Skånetrafiken, Region Skåne, Hässleholms Kommun, Jernhusen och Trafikverket har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring för att utveckla Hässleholm centralstation på kort och lång sikt. De planerade åtgärderna ska ge en bättre och tryggare miljö för resenärerna och kunderna och öka tillgängligheten till stationen.

Sedan 1990-talet har persontrafiken på järnväg mer än fördubblats och tågresandet i Skåne fortsätter att öka kraftigt. Då Hässleholm C byggdes om på 1990-talet, var antalet resenärer per dag under 5000, siffran har nu ökat till ca 15 000, och enligt Skånetrafikens prognos väntas antalet resenärer fördubblas till 30 000 år 2030. För att bättre kunna möta det ökade resandet kommer Skånetrafiken, Region Skåne, Hässleholms Kommun, Jernhusen och Trafikverket att teckna en avsiktsförklaring i början av nästa år för att utveckla Hässleholm C.

Åtgärderna på stationen har redan påbörjats och kommer framöver att genomföras etappvis för att rusta upp, bygga om stationen, och möta behovet av service i samband med resan. Tillgängligheten, tryggheten och trivseln på och vid stationen är viktiga faktorer för resenärerna. Detta kommer att förbättras i och med satsningen. Parterna ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten till stationen, till plattformarna och till tågen.

– Nu kan vi äntligen börja utveckla Hässleholms centralstation så att stationen möter våra kunders behov och krav. Jag ser fram emot att vi nu tillsammans kan sätta igång arbetet så att alla de kunder som dagligen reser med buss och tåg till, från eller via Hässleholm C får en bättre upplevelse för hela sin resa, säger Johan Gomér planeringschef hos Skånetrafiken.

- Hässleholm är en viktig knutpunkt och bytespunkt i södra Sverige och norra Skåne, såväl för den nationella som för den lokala och regionala tåg- och busstrafiken. Planeringen av den nya generationens järnväg för höghastighetståg på sträckan Hässleholm-Lund har påbörjats. Men innan den är utbyggd behöver Hässleholms centralstation rustas för att möta dagens och morgondagens behov vad gäller serviceutbud, tillgänglighet och andra kvalitets- och trygghetsskapande lösningar. Vi står eniga om vikten av att utveckla Hässleholms centralstation redan här och nu, säger Richard Heingard, projektledare på Hässleholms kommun.

– Hässleholms Centralstation är en viktig knutpunkt för hela regionen. Genom förbättrad tillgänglighet, tydligare skyltning och effektivare ytor, samt på sikt möjliggöra utvecklad service, vill vi öka resenärernas upplevelse av service och trygghet på stationen, säger Åsa Dahl, chef affärsområde Stationer på Jernhusen.

– Nu har vi enats om en gemensam inriktning för att utveckla Hässleholm centralstation, och klara den framtida resandeökningen. Trafikverket satsar tillsammans med regionen på att bygga om plattformar och trapphus, vilket kommer att minska trängsel, underlätta att ta sig till tågen och ge mer väderskydd. Vi kommer även tillsammans med parterna att planera för att på sikt skapa fler entréer till stationen och förbindelser till plattformarna, säger Andreas Åkerblad, Samhällsplaneringschef på Trafikverket.

Annons

Annons

Annons