Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Beslutet om bansträckningen till Ishavet dröjer

Kirkenes vid Ishavet. Kostnaden för den föreslagna bansträckningen till Kirkenes uppskattas till cirka 2,9 miljarder euro. Utredningen visar att det är svårt att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten av en Ishavsbana. En järnvägsförbindelse till Kirkenes har utan tvekan konsekvenser för miljön, ekonomin, samernas näringar och kultur. Foto: Creative Commons, kredit: MariaMichelle
Kirkenes vid Ishavet. Kostnaden för den föreslagna bansträckningen till Kirkenes uppskattas till cirka 2,9 miljarder euro. Utredningen visar att det är svårt att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten av en Ishavsbana. En järnvägsförbindelse till Kirkenes har utan tvekan konsekvenser för miljön, ekonomin, samernas näringar och kultur. Foto: Creative Commons, kredit: MariaMichelle
Publicerad av
Markku Björkman - 18 dec 2018

Mandatet för den arbetsgrupp som behandlat Ishavsbanan till Kirkenes löpte ut den 14 december 2018. 

Sametinget har begärt förhandlingar enligt 9 § i sametingslagen om utkastet till utredning. Förhandlingarna mellan sametinget och kommunikationsministeriet förs den 21 december. Publiceringen av arbetsgruppens rapport kommer därför att skjutas upp till januari 2019. 

Det är fråga om en preliminär utredning, dvs. varken Finland eller Norge har fattat beslut om byggandet av banan eller om bansträckningen. Den arbetsgrupp som behandlat Ishavsbanan sammanträdde sista gången den 27 november i Helsingfors. 

Finlands Kommunikationsministerium tillsatte i maj en arbetsgrupp mellan Finland och Norge med uppgift att utreda centrala frågor i samband med bansträckningen till Kirkenes, bl.a. samerna som urfolk, miljön, tillståndsförfaranden, kostnader, finansieringsstruktur och finansieringsmodell.

Finlands Kommunikationsminister Anne Berner presenterade nyligen resultaten från utredningarna av de skilda alternativen.

Berner betecknar Rovaniemi-Kirkenes som det mest realistiska alternativet, men framhåller att ytterligare utredningar behövs.

Kommunikationsministeriet bad sommaren 2017 Trafikverket att i samråd med norska myndigheter utreda bygget av en järnväg genom Lappland till Ishavet.

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons