Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 16 2019
Senaste Nytt

EU-kommissionen vill förenkla för för gränsöverskridande järnvägstrafik

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 10 dec 2018

Rail Freight Day är EU-kommissionens årliga arrangemang för utveckling av godstrafiken på järnväg. Traditionsenligt hölls mötet i Wien och deltagare var Europas infrastrukturförvaltare, företrädare för EU:s godskorridorer, departementstjänstemän, järnvägsföretag och en lång rad speditörer och transportköpare.

Tiotalet svenskar från nämnda kategorier fanns på plats. Det är tydligt att Kommissionen verkligen ser järnvägen som en dellösning på klimatutmaningen. Ett av de tydligaste budskapen är att Europas infrastrukturförvaltare måste satsa alla krafter på att eliminera de administrativa hindren för gränsöverskridande trafik, som att vi äntligen måste enas om ett språk och tekniska lösningar på kommunikation vid gränsövergångar. Det framstår som allt tydligare att Kommissionen går med ett femte järnvägspaket i sinnet om inte branschen levererar…

Nästa vecka, vid klimatmötet i Katowice, kommer Europas godsjärnvägar presentera ett kraftfullt manifest benämnt ”Rail Freight Forward”. Målet är att skapa robusta förutsättningar för överflyttning av transporter till järnvägen och att 30 procent av Europas godstransporter ska rulla på järnvägen till 2030 under devisen ”30 by 2030”. Exempel på krav från branschen är sänkta banavgifter, väl fungerande gränspassager och samordnad planering mellan infrastrukturförvaltarna. Det ska vara lika enkelt att köra ett tåg genom Europa som att köra en lastbil.

Annons

Annons

Annons