Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping skapar 200 arkeologjobb

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 07 dec 2018

Innan Trafikverket bygger Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, krävs omfattande arkeologiska arbeten. För historiskt sett är den här järnvägssträckan Sveriges största arkeologiska projekt. Uppemot 200 arkeologer kommer att arbeta längs Ostlänkens sträckning när de arkeologiska utgrävningarna är som intensivast om några år. Det framkom under ett seminarium i Norrköping som Trafikverket bjöd in till den 26 november där berörda länsstyrelser och arkeologiföretag deltog.

– Det är i princip så många fältarkeologer som finns i hela Sverige idag. Eventuellt måste vi ta in utländsk kompetens för att täcka upp behovet, säger Magnus Djerfsten, kulturmiljöansvarig på Trafikverket.

För att klara av detta omfattande arbete menar Magnus Djerfsten att det är viktigt att kunna förutse hur många arkeologer som kan komma att behövas. Det är nämligen inte bara Ostlänkens arkeologiska arbete som pågår i Sverige, utan parallellt pågår även andra arkeologiska projekt.

De arkeologiska utgrävningarna kan även innebära mer jobbtillfällen åt lokala entreprenörer. För att genomföra utgrävningarna behövs mycket annan infrastruktur, som byggbodar, grävmaskiner och dumprar.

– Efterfrågan på lokala resurser kommer att vara stor. Det märkte vi tydligt för några år sedan vid bygget av väg och järnväg mellan Motala och Mjölby. Ibland var det svårt att få tag i tillräckligt mycket maskiner, säger Magnus Djerfsten.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...