Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, dec, 12 2018
Senaste Nytt

Trafikverket utreder de tre järnvägslinjerna förbi Sävar

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 05 dec 2018

Nya förutsättningar för utformning av regionaltågsstationerna samt synpunkter kring både järnvägslinje och den kommunala planeringen gör att Trafikverket behöver utreda justeringar av de tre järnvägslinjerna förbi Sävar. Under maj genomförde Trafikverket samråd för Norrbotniabanans järnvägsplan Dåva-Gryssjön, förbi Sävar. Inför samrådet tittade Trafikverket på tre olika linjedragningar och förordade en sydlig sträckning då den bäst uppfyllde målen.

– Efter samrådet har vi fått in många synpunkter och frågor kring såväl järnvägssträckningen som den kommunala planeringen, säger Marie Eriksson, projektledare, Trafikverket. Vi har därför valt att avvakta med att fatta beslut om sträckningen och istället fördjupat samtalen med bland annat Umeå kommun, Skogforsk och Norra Skogsägarna.

Trafikverket har även under hösten fattat beslut om att några av de mindre stationsorterna längs Norrbotniabanan endast ska utformas för resandeutbyte. Mötesstationer kommer att byggas innan och efter stationsorterna, vilket gör att inga godståg behöver stanna inne på orterna.

– Med mötesstationer utanför tätbebyggt område blir det mindre buller vid regionaltågsstationerna när järnvägen väl är på plats, berättar Marie Eriksson.

De nya förutsättningarna för regionaltågsstationen i Sävar tillsammans med de inkomna synpunkterna gör att Trafikverket behöver utreda justeringar av de tre järnvägslinjerna som presenterades i maj 2018.

– Utredningsarbetet påbörjas nu i december och under våren 2019 kommer vi att kunna presentera ett nytt underlag för järnvägslinjen förbi Sävar, säger Marie Eriksson.

Annons

Annons

Annons

- Ukraina vill bli ett kraftfullt logistiknav vid vägen för råvaruflöden mellan Europa och Asien och delta aktivt i genomförandet av det kinesiska förslaget till Belt and Road- projektet. Transporterna av järnvägsgods från Kina till Ukraina har redan börjat genom Polen, berättade Omelyan enligt ministeriets presstjänst. Foto: Ukrainska Infrastrukturministeriet
- Ukraina vill bli ett kraftfullt logistiknav vid vägen för råvaruflöden mellan Europa och Asien och delta aktivt i genomförandet av det kinesiska förslaget till Belt and Road- projektet. Transporterna av järnvägsgods från Kina till Ukraina har redan börjat genom Polen, berättade Omelyan enligt ministeriets presstjänst. Foto: Ukrainska Infrastrukturministeriet

Ukrainska järnvägsnätet anknyts till Kinas Belt and Road-projekt.

"60 miljarder dollar"

Ukraina presenterade nyligen ett koncept för ett nytt järnvägsprojekt, med titeln "Kina-Ukraina-EU",...