Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Sämre punktlighet för järnvägen i september

Foto: Tafikverket
Foto: Tafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 16 nov 2018

Under oktober ankom 77 954 av 89 716 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär att punktlighetsutfallet blev 86,9 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter sämre jämfört med september 2018. Den främsta anledningen till att punktlighetsresultatet för oktober är lägre än normalt var den brand som totalförstörde två teknikhus och slog ut samtliga signaler på sträckan Moholm–Väring längs Västra Stambanan. Under den tio-dagars period då de bägge teknikhusen byggdes upp på nytt fick samtliga tåg på sträckan framföras med starkt reducerad hastighet. Punktlighetsmässigt så slog detta hårdast på långdistanstågen, men även kort- och medeldistanstågen påverkades negativt.

Under oktober backade samtliga segments punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet sjönk med 1,9 procentenheter, Medeldistanstågen med 4 procentenheter och Långdistanstågen med 4,7 procentenheter. Samtidigt som punktligheten gick bakåt ökade tågtrafiken under oktober jämfört med september med 4,1 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under oktober hade lördag 6 oktober. Av 2 061 planerade persontåg ankom 1 964 sin slut-station i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 95,3 procent. Högst punktlighet en vardag inföll onsdag den 10 oktober då 2 901 av 3 188 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsutfallet 91,0 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll tisdag 30 oktober. Av 3 181 planerade persontåg ankom 2 465 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 77,5 procent. De enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet var ett antal större signalfel på bland annat Göteborgs Central, vid Solna C och på sträckan Solna-Hagalund.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...