Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

EU-medel anslås för järnvägssanering mellan Plovdiv och Burgas

Bulgariskt ellok vid stationen i huvudstaden Sofia. Foto: Creative Commons, kredit: RomaniaMissions
Bulgariskt ellok vid stationen i huvudstaden Sofia. Foto: Creative Commons, kredit: RomaniaMissions
Publicerad av
Markku Björkman - 16 nov 2018

Europeiska kommissionen bekräftade den 15 november att Europeiska unionens så kallade sammanhållningsfond kommer att bidra med 293,4 miljoner euro till modernisering av Bulgariens 293 kilometer långa Plovdiv-Burgas-linje. Pengarna är öronmärkta för linjens andra fas.

Fas 2 omfattar modernisering av en sträcka på 111 kilometer, inklusive 29 kilometer dubbelspår och installation av ETCS längs hela linjen.

EU har redan finansierat saneringen och moderniseringen av sträckorna Mihaylovo - Kaloyanovets, Stara Zagora - Zimnica och Tserkovski - Burgas inom ramen av verksamhetsprogrammet 2007-2013.

Projektet höjer maximala hastigheten för godståg till 130 km/h för och för persontåg till 160 km/h för persontåg, vilket minskar resetiderna med 40 minuter.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...